9 °C Stjørdal, NO
26/05/2019

Nå etableres Midt-Trøndelag regionråd

|| Ordførerne Bjørn Iversen fra Verdal (fra venstre), Ivar Vigdenes i Stjørdal og Robert Svarva i Levanger presenterer etableringen av Midt-Trøndelag regionråd. (Foto: Kjell Arnfinn Aune)||

I ettermiddag presenteres planene om Midt-Trøndelag regionråd. I en pressemelding skriver ledelsen i de tre kommunene at ambisjonen til de tre kommunene er å synliggjøre det som er et svært mangfoldig «mellom-land» i aksen Trondheim-Steinkjer. Både næringsmessig, i antall innbyggere og med sine ulike strukturer utgjør kommunene mellom Trondheim og Steinkjer et naturlig tyngdepunkt. Regionen kan være med å styrke Trondheims rolle nasjonalt og internasjonalt, samtidig som man representerer en regional balanse i det nye Trøndelag. 

Midt-Trøndelag regionråd: en arena for vekst og utvikling, heter det i pressemeldingen. 

Eksisterende samarbeid, blant annet samarbeidet i Værnesregionen, skal videreføres. 

– Levanger og Verdal har inntil i dag et regionråd i Innherred samkommune. Endringer i kommuneloven gjør at dette må avvikles. Nordover har Levanger og Verdal et etablert samarbeid, Innherredssamarbeidet, tuftet på flere års historikk med et Innherredsprogram I og II. Dette har ikke status som regionråd. Stjørdal har gjennom mange år vært vertskommune i Værnesregionsamarbeidet, som er at av Norges mest omfattende tjenestesamarbeid. Dette vil fortsette. 

Coop Storlien artikkelnivå

Tjenestesamarbeid vil, ikke minst ved hjelp av digitalisering, generelt kunne utvikles stadig sterkere mellom kommuner, uavhengig av størrelse og geografi, står det i pressemeldingen. 

Midt-Trøndelag regionråd etableres av tre nordtrønderske bykommuner, men det betyr ikke at ikke andre kommuner kan bli en del av samarbeidet. 

– Politisk og administrativ ledelse i Stjørdal, Levanger og Verdal er enige om at disse tre kommunene bør formalisere sitt samarbeid i form av et regionråd. Et samarbeid om samfunns-, interesse- og næringspolitikken (i kortform samfunnsutvikling) i et regionråd tuftet på by-aksen Verdal – Levanger – Stjørdal vil ikke utfordre etablerte tjenestesamarbeid. Selv om denne by-aksen er grunnmuren er det helt naturlig at andre kommuner kan bli en del av dette samarbeidet. Dette er et viktig poeng og en viktig dimensjon ved utvikling av et regionråd basert på felles ambisjoner om en dynamisk samfunnsutvikling. Et samarbeid i form av regionråd mellom disse kommunene gjør at kommunene «får felles postboks» i dialogen med regional stat og fylkesaktører. Dette bidrar til å kunne samordne og fokusere utvikling på aksen Trondheim – Steinkjer. Trøndelag vil fremover være avhengig av at regioner, næringsliv, regional stat og fylkeskommune samarbeider for å hevde seg i de store nasjonale og internasjonale konkurransene, uttaler de tre ordførerne i pressemeldingen.

Veien videre for etableringen er at rådmennene i de tre kommunen vil utarbeide felles, formell sak til kommunens folkevalgte organer, med sikte på å etablere Midt-Trøndelag regionråd.

Les forrige sak:
||
Kommunene ansetter elveforvalter

  I en avtale mellom de to kommunene som Stjørdalselva renner […]

Close