2 °C Stjørdal, NO
24/10/2020

Nå får de snart skjenke i kjøpesenter

|| Serveringsstedene Sabrura (nærmest) og Jordbærpikene er blant de som kan få skjenke alkohol i kjøpesenter dersom politikerne følger rådmannens innstilling.||

Stjørdal kommune har hatt retningslinjer for behandling av skjenking og servering som sier at serveringssteder med tilknytning til handels- og tjenestetilbud ikke kan gis skjenkebevilling i ordinær åpningstid, men at det kan gis unntak for serveringssteder som har adkomst direkte fra gateplan og som er adskilt mot butikkarealene.

Denne problemstillingen ble aktualisert da nye Torgkvartalet åpnet dørene 2. november i fjor. Serveringsstedene Jordbærpikene og Sabrura, med tilhold på gateplan i senterets nordøstlige hjørne, driver virksomhet der «alkoholservering ikke er en unaturlig del av konseptet», som Stjørdal kommunes jurist Preben Dahle beskriver det. 

Kommende uke får politikerne i Stjørdal en vurdering av dette på bordet. Innstillingen fra saksbehandler Dahle og rådmannen er at det gjøres en presisering i disse retningslinjene. Forslaget går ut at det ikke kan gis skjenkebevilling til serveringssteder i tilknytning til handels- og tjenestetilbud som har hoveddelen av inntektene sine fra skjenking av alkohol. 

– Endringen av retningslinjene vil åpne for at spisesteder kan innvilges skjenkebevilling for servering av alkoholholdig drikke til sine kunder. Den største utfordringen i forhold til endingen av retningslinjene er å finne en måte å begrense hvilken type serveringssted som endringen skal åpne for. Rådmannen mener at ved å legge seg på en linje der en bruker omsetning som en form for vurderingstema kan vi begrense den rene pubvirksomheten og samtidig åpne for at spisesteder kan servere alkoholholdig drikke, skriver jurist Dahle i sin saksframstilling som rådmannen bringer til politikerne i komite levekår først og deretter til formannskap og kommunestyre.

Les forrige sak:
||
Må sette opp ekstra ekstraforestilling

- Nå er jaggu de to ordinære forestillingene vi satte opp […]

Close