-8 °C Stjørdal, NO
19/01/2021

Header-Bingo
SparHegra uke 03

Nå flytter dette selskapet inn på kjøpesenteret

Forventer 15 millioner kroner i omsetning det første driftsåret

De har etablert nytt kontor på Hellsenteret og foretar i disse dager nyetablering i Stjørdal. Fredrik Berg hos Radonmannen Trondheim, tilbyr nå sammen med fire ansatte tjenester i Midt-Norge og nordover. De har etablert nytt kontor på Hellsenteret og foretar i disse dager nyetablering i Stjørdal. Fredrik Berg hos Radonmannen Trondheim, tilbyr nå sammen med fire ansatte tjenester i Midt-Norge og nordover.

Radonmannen Trondheim har etablert seg med nytt kontor på Hellsenteret i Stjørdal. Avdelingen i Midt-Norge vil rette fokus på regionen og nordover. I starten vil avdelingen ha fem ansatte.

Morselskapet hos Radonmannen med 30 ansatte ble etablert i 2009 og befinner seg på Lillestrøm. Nå har avdelingskontoret for Trondheim etablert seg i Stjørdal og får adresse på Hellsenteret. Ledelsen på stjørdalskontroret har erfaring med radonmembran fra 2012, og konsultasjoner med mål om et sterkt samarbeid med morselskapet er nå realisert.

– Det er betryggende å starte opp med et solid fundament sammen med hovedkontoret på Lillestrøm. De sitter inne med en stor kompetanse. Denne skal vi sammen utnytte til kundenes fordel i årene som kommer her fra Trondheimsavdelingen, sier Fredrik Berg hos Radonmannen.

Forventer 10-15 millioner i omsetning

Når Radonmannen Trondheim starter opp sin virksomhet i Stjørdal, har allerede ledelsen kalkulert med en omsetning på rundt 10-15 millioner kroner første driftsår 2021.

– På bakgrunn av undersøkelser i markedet mener vi det er realistisk å kunne omsette for denne summen neste år. Firmaet er totalleverandør innen radonsikring og leverer full pakke med radonsperrer og radonbrønnsystemer for nybygg. Radonsperren kan forhåndstilpasses etter tegning av tomteområde, eller de kan lages på stedet forklarer Fredrik Berg. For eksisterende bygg tilbys målinger og det utføres tiltak der hvor verdiene er for høye.

Skadelig for helsen

– Hva er bakgrunnen for tiltak med radonsikring?

– Samfunnet ønsker i første rekke av helsemessige grunner å unngå inhalering av radongass. Radon er luktfritt og smaksfritt, og inhalering over tid kan føre til skade eller sykdom, i første rekke lungekreft der radongass er hyppigste årsak etter røyking. Tek 17-forskriftene i nybygg stiller krav til at sikring mot radon utføres. Dette er vårt fagområde og bedriftens ansatte har gjennomført nødvendige kurs med førstehånds kunnskap om fagområdet, sier Fredrik Berg.

Måler radongass

Målesesongen er nå i gang fra 15. oktober. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhets anbefalte måleprosedyre er sporfilmmåling i minimum 60 dager i løpet av vinterhalvåret.

– Sporfilm kan vi levere, sier Fredrik Berg som foretar målinger frem mot 15. april neste år. Alle arbeidsplasser, offentlige bygg og utleieboliger skal måles. Alle andre bygg ment som oppholdssted for folk bør måles.

Radonmannen Trondheim vil fremover også tilby leveranser av geo-membraner og asfaltmembraner.

– Geo-membranene er godt egnet til deponier, bassenger, tunnelportaler og mye annet. Asfaltmembraner leverer vi også til broer, kulverter, P-dekke som noen eksempler, sier Fredrik Berg hos Radonmannen Trondheim som nå altså etablerer sitt kontor i Stjørdal.

Les forrige sak:
Tore Welde (66) slutter som advokat etter 39 år i bransjen. I den forbindelse selger han eiendomsmeglerfirmaet til Hegra Sparebank.
Tore trapper ned

Tore Welde slutter som advokat etter 39 år i bransjen

Close