9 °C Stjørdal, NO
17/09/2021

Header-Bingo-uten dato
Spar Hegra uke 37

Nå har de fått klarsignal til bygging av 50 nye boliger

Med 36 mot fem stemmer vedtok kommunestyret reguleringsplanen

Slik er de inntil 50 boenhetene planlagt på Kvislabakken mellom Gråelva og vegen til Vassbygda. Illustrasjon: Saksframlegg Stjørdal kommune Slik er de inntil 50 boenhetene planlagt på Kvislabakken mellom Gråelva og vegen til Vassbygda. Illustrasjon: Saksframlegg Stjørdal kommune

Med 36 mot fem stemmer vedtok kommunestyret i Stjørdal reguleringsplan for boliger på et omkring 30 mål stort område på Kvislabakken.

Omtrent en kilometer nord for Stjørdal sentrum, på et område ved Kvislabakken, planlegges det inntil 50 boenheter. Reguleringsplanen ble vedtatt etter en omfattende planprosess. Arealet er avgrenset av Gråelva i øst og nord, William Holmens veg i vest, og boligeiendommer i sør.

Rekkehus

Det er planlagt rekkehusbebyggelse i andre- og tredjeetasjer plassert rundt felles tun. Biladkomst er utformet med to vegsløyfer som skal tilknyttes en avkjørsel til Vassbygdvegen. Til den skal gangareal, gjesteparkering og renovasjonsanlegg ligge.

Gang- og sykkelveg foreslås på vestsiden av Vassbygdvegen, fram til Kvislabakkvegen med kobling til gang- og sykkelveg på vestsiden av William Holmes veg.

Slik illustreres de planlagte rekkehusene på området på Kvislabakken. Illustrasjon: Saksframlegg Stjørdal kommune.
Slik illustreres de planlagte rekkehusene på området på Kvislabakken. Illustrasjon: Saksframlegg Stjørdal kommune.
Nei til jordvern

Planforslaget lå ute til høring fra 9. mars til 25. april, på den tiden ble det levert ti uttalelser til planene, som ble justert i henhold til uttalelsene.

Stjørdal og Meråker bonde- og småbrukarlag og Naturvernforbundet ønsket ingen utbygging for å verne arealet som matjord, men ønsket om jordvern ble det nei til.

Les forrige sak:
Blink sikrer seg ny keeper

Har tidligere spilt for Montreal FC og Ottawa Fury

Close