3 °C Stjørdal, NO
02/12/2020

Nå har posisjonen plassert sine

Senterpartiet i lederstolen i begge utvalgene

Senterpartipolitikerne Siv Sætran og Rolf Charles Berg leder hvert sitt politiske utvalg i Stjørdal de kommende fire årene.

De samarbeidende partiene Senterpartiet, Høyre, Miljøpartiet De Grønne, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti har fordelt verv og posisjoner i Stjørdal de kommende fire årene.

Både Miljøpartiet De Grønne og Rødt tar plass i formannskapet i Stjørdal for første gang. Ellers merker vi oss at både Eli Arnstad (Sp) og Renate Bjørshol (H) blir medlemmer av det nye formannskapet. Ordfører Ivar Vigdenes presenterte fredag samarbeidspartienes fordeling av verv og mandatfordeling i de nye komitéene. Det er med utgangspunkt i en valgteknisk avtale mellom partiene fra 11. september.

Formannskapet vil fortsatt bestå av elleve representanter som det har gjort siden 2007. Både gamle komite levekår og komite plan utvides til elleve medlemmer. Samarbeidspartiene vil med 25 av 41 mandater i kommunestyret få sju medlemmer i formannskapet og i hver av de to komiteene.

Men i tillegg har samarbeidspartiene inngått en avtale med Venstre og Rødt. Det sikrer Espen Grandalsmo og Rødt en plass i formannskapet. Leif Eggen og Venstre får en plass i utvalg kultur og levekår. Senterpartiet får en ekstra plass i utvalg plan og miljø. Dermed legger det brede samarbeidet beslag på åtte plasser både i formannskapet, utvalg plan og miljø og utvalg kultur og levekår.

Dermed blir det tre plasser igjen til Arbeiderpartiet og SV i formannskapet og i de to utvalgene.

Her er samarbeidspartienes utvalgte:

Formannskapet:

Ordfører Ivar Vigdenes (Sp), varaordfører Ole Hermod Sandvik (H), Eli Arnstad, (Sp), Nelly A. Lian, (Frp), Gunnar Uglem (MDG), Annette T. Jensen (KrF) og Renate Bjørshol (H). I tillegg blir Espen Grandalsmo (Rødt) medlem.

De fem første varamedlemmene er: Dorthea Elverum (Sp), Rune Larsen (H), Arild Gressetvold (Frp), Lise R. Rasmussen (MFG) og Tor Helge Slind (Sp).

Utvalg plan og miljø:

Leder blir Rolf Charles Berg (Sp), mens nestleder blir Arild Gressetvold (Frp). Øvrige medlemmer fra posisjonen: Geir Falck Anderssen (H), Lise R. Radmussen (MDG), Helene Arnø (H), Ketil Einar Nilsen (Sp), Therese Horten (Sp) og Monika Rønsåsbjørg (Sp).

Den fem første varamedlemmene er: Tor Helge Forbord Slind (Sp), Berit Anette Elvertrø (H), Terje Skulbørstad (Frp), Adrian Minde (MDG) og Annette T. Jensen (KrF).

Utvalg kultur og levekår:

Leder blir Siv Sætran (Sp) og nestleder blir Gunnar Uglem (MDG). Øvrige medlemmer fra posisjonen: Rune Larsen (H), Johan Aarbu (Frp), Annette T. Jensen, KrF, Karoline Storflor (Sp) og Roar Brekken (Sp).

De fem første varamedlemmene er: Nils Nordbotn (Sp), Kjell Erling Hagen (KrF), Tor Anders Halle (Frp), Karin Aune Berg (MDG) og Marichu Haisley Robago (H).

Les forrige sak:
Sune Gustavsson og Anne Marie Steinvik ved klinikken i Innherredsvegen 57 B markerer ti år sammen i helsehuset med Kjøpmannsgata rett utenfor inngangsdøra.
Markerer ti år som soneterapeut

Jubileum i helsegården

Close