7 °C Stjørdal, NO
27/09/2020

Nå kan boliger bli fritidsboliger

Landbruksdirektoratet har sagt ja til å oppheve boplikten

Nå kan boliger bli til fritidsboliger i Meråker. Landbruksdirektoratet har sagt ja til å oppheve boplikten. Nå kan boliger bli til fritidsboliger i Meråker. Landbruksdirektoratet har sagt ja til å oppheve boplikten.

Landbruksdirektoratet har godkjent at Meråker kommune opphever boplikten.

Kommunestyret vedtok å oppheve den såkalte nedsatte konsesjonsgrensen tidligere i år. Nå har Landbruksdirektoratet innvilget kommunens søknad om dette. Nedsatt konsesjonsgrense er i praksis det samme som boplikt og godkjennelsen betyr at vanlige bolighus heretter både kan selges som og bli brukt som fritidsboliger.

– Jeg tror det var Kjersti Kjenes fra Bygdelista som sa det i kommunestyret; at det er mye viktigere for oss å satse på bolyst enn boplikt. Det er veldig godt sagt, sier Anne Marken, som er leder av komiteen for kommunal utvikling i Meråker. Men Marken er også Senterparti-politiker, og da er det kanskje litt partimotstrøms å fjerne boplikten.

– Du kan si at det er litt rart at vi i Senterpartiet vil fjerne boplikten, men det er en enkel forklaring. Dette handler ikke om landbruk i det hele tatt, sier Marken.

Litt prisøkning?

Nullkonsesjonen som har vært i Meråker har i praksis betydd at man må bo i de husene man eier. Nå er det kravet borte, og hus kan bli til fritidshus.

– Hva mener dere kan bli konsekvensene av dette?

– Jeg tror ikke det vil få store konsekvenser. Den praktiske konsekvensen er at de som kjøper bolig i Meråker ikke trenger å søke konsesjon. Utover det så kan det føre til at noen hus blir til fritidshus, og at prisene kanskje øker litt, sier Marken. (Artikkelen fortsetter under bildet!)

BRA FOR BYGDA: Senterparti-politiker Anne Marken tror det er bra for Meråker at boplikten er avskaffet. Nå ønsker hun å se på mulighetene for at de som ønsker å gjøre hyttene om til bolig skal få det.
BRA FOR BYGDA: Senterparti-politiker Anne Marken tror det er bra for Meråker at boplikten er avskaffet. Nå ønsker hun å se på mulighetene for at de som ønsker å gjøre hyttene om til bolig skal få det.
Ønsker at hytter kan bli bolig

Hun er opptatt av at det blir flere meråkerbygger, både fast basis og i fritida.

– Jeg tror det blir lys i flere hus av dette, og kanskje får det en positiv påvirkning på vedlikehold også, sier Marken.

– Du frykter ikke at dette kan gjøre at det blir mindre attraktivt å bygge hytte i Meråker?

– Nei, så omfattende blir ikke dette. I Meråker er det veldig stor etterspørsel etter nye hytter. Kanksje skal vi heller tenke motsatt, slik at de som har hytte i Meråker kan få omregulert denne til bolig. Vi trenger innbyggere, og hvis infrastrukturen ligger til rette er det kanskje en mulig vei å gå.

Krevende å følge opp

Nullkonsesjonen, boplikten, ble innført i 2006. Sju år senere var den oppe til vurdering igjen, men ble da bestemt videreført. Nå startet det med en interpellasjon fra Eline Lello (Sp) om temaet. Daværende fagleder for landbruk, Jannicke Larsen, gjorde utredningen som var bakteppet da politikerne gjorde sin beslutning.

– Kort oppsummert kan man si at ved å avskaffe ordningen om nullkonsesjon vil det ikke ha noen betydning for befolkningsutviklingen i Meråker i negativ forstand. Det åpner muligheten for at flere boliger blir kjøpt til fritidsformål, men dette behøver ikke å være negativt. Man vil muligens se en økning av prisen i boligmarkedet, som fører til at husholdninger med mindre midler kanskje får vanskeligheter med å komme inn på boligmarkedet. Men dette er ikke bevist, bare se på Lierne kommune som en sammenligning, uttaler Larsen, som også trekker fram momentet med at en nullkonsesjon krever oppfølging.

– Kommunen har ikke satt av ressurser til dette arbeidet, som er anslått til minst en ti prosents stilling. I dagens økonomiske situasjon er det heller ikke fornuftig, mener Anne Marken.

 

Les forrige sak:
Pensjonistlagets leder Per Olaisen (t.v.) og nestleder Kåre Børseth er invitert på middag av kommunens omsorgsetat.
Svarer på spørsmål med å invitere til middag

Omsorgsetaten vil svare pensjonistlaget over en middagstallerken

Close