-0 °C Stjørdal, NO
05/03/2021

Maxus-endelig1
Header-Bingo-uten dato
SparHegra uke 08

Bjørn har tatt fem sauer

Har fått skadefellingstillatelse

(Illustrasjonsfoto)

De siste dagene er det funnet fem sauekadaver i området sør-sørvest for Fjergen i Meråker. Det gjør at Miljødirektoratet har gitt skadefellingstillatelse på en bjørn i området.

– En pågående skadesituasjon med dokumentert kadaverfunn, tapshistorikk knyttet til bjørn i området, det at området ligger utenfor forvaltningsområdet for bjørn og at beitedyr skal ha prioritet, legges til grunn for
beslutningen, heter det i vedtaket om skadefellingstillatelse.

Det er gjort funn av fem sau og lam påvist tatt av bjørn den siste uka. Fire av disse har antatt skadedato mellom 25. og 27. august, mens en sau har skadedato mellom 26. og 28. august. Såvidt s-n.no kjenner til er sauekadavrene funnet i området mellom Øvergardsveien og Midtsundstøyten. Dette er et terreng som ligger sørvest for innsjøen Fjergen ved Kopperå.

I følge Miljødirektoratet er det så langt i 2020 påvist 13 skader og kadaver påført av bjørn i Meråker. Fem av disse altså den siste uka i august.

Skadefellingstillatelsen som nå er gitt gjelder for de deler av Meråker kommune som ligger nord for E14 og har en varighet fram til torsdag klokka 12.

Les forrige sak:
Nå er han fast ansatt som kommunedirektør

Auran tar over som fast sjef i Meråker

Close