-3 °C Stjørdal, NO
26/01/2021

Header-Bingo
SparHegra uke 04

Nå kan det bli kvote på brisling

Ordførere i syv kommuner ber om en innføring av kvote

|| Illustrasjonsfoto. (bilde fra Åsenfjord mot Trondheimsfjorden)

Ordførere i syv kommuner ber om en innføring av kvote på brislingfiske i Trondheimsfjorden. Arbeidet krever de blir satt i gang før høsten 2021.

Onsdag 18. november ble det holdt møte om brislingfiske i Trondheimsfjorden mellom ordførerne i Levanger, Verdal, Inderøy, Indre Fosen, Steinkjer, Frosta og Stjørdal.

I et saksdokument til fylkesmannen datert 24. november, skriver de at de har en oppfatning av at det kan være aktuelt å innføre kvote på brisling fra høsten 2021, etter at Havforskningsinstituttet (HI) har gjort prøvefiske høsten 2021.

Viktig for truede arter

På bakgrunn av informasjon fra HI, oppfatter ordførerne det slik at brislingstammen er lokal, og ikke et resultat av innsig fra havet.

De har et inntrykk av at brisling er en viktig fisk i fjorden, blant annet fordi den er mat for andre fisketyper høyere opp i næringskjeden.

– Det er også viktig å påpeke at brisling er en viktig del av dietten til mange truede sjøfuglarter, og det er mange viktige hakkelokaliteter for disse artene i Trondheimsfjorden, opplyser de.

Unngå overfiske

Ordførere presiserer at de har mottatt mange tilbakemeldinger fra både profesjonelle fiskere og hobbyfiskere, som opplever betydelig redusert fiske etter at fiskeflåten har tatt ut fangster med brisling.

Her mener de at det er et ønske fra brislingfiskerne å få fisket regulert med kvoter for å unngå overfiske, samt sikre muligheter for en mer stabil og bærekraftig høsting av bestanden.

– Vår oppfatning er at det er avgjørende å få satt kvote i Trondheimsfjorden før fisket høsten 2021 starter. Vi mener det vil redusere potensielle konflikter med andre brukere av fjorden og sikre at brislingstammen fortsatt kan være en betydelig art i fjorden, skriver de.

Dermed ønsker de at HI skal foreta prøvefiske og analyser, for det settes kvote høsten 2021.

Stor bekymring

Videre retter de blant annet bekymring for at brislingfiske foregår tett opp mot utløpet av laks – og sjøøretførende elver. Sjøøreten i Trondheimsfjorden er fredet mot fiske i de fleste elvene på grunn av lave bestander, derfor retter de også bekymring for bifangst og at brisling er en viktig del av dens føde.

De legger til sist frem Lakse- og innlandsfiskelovens § 40 som åpner for å forby fiske ved utløpet av laks- og sjøørretførende elver. Derfor ber de fylkesmannen om å opprette fredningssoner mot brislingfiske i utenfor de viktigste vassdragene.

– Til slutt ønsker vi å få en skriftlig bekreftelse på at det vil bli satt kvoter for brislingfiske før sesongen høsten 2021. Samtidig vil vi bli fortløpende informert om Fiskeridirektoratets vurderinger rundt brislingfiske i Trondheimsfjorden, forklares det videre i saksdokumentet.

Les forrige sak:
Ida Marie Børseth har laget en adventskalender for alle som trenger å stresse ned i førjulstiden.
Lager stress-ned adventskalender

- Det blir på en måte dagens lille pustepause, sier Ida Marie Børseth (25)

Close