18 °C Stjørdal, NO
21/07/2019

Nå kan det bli søndagsåpne butikker

Meråker vil søke om å bli «typisk turiststed»

Extra Meråker, og alle andre butikker i bygda, kan bli åpent så godt som alle dager i året dersom Meråker kommune får definere seg som "typisk turiststed". Dette bildet er fra åpningsdagen av Extra-butikken 14. september i 2017. Extra Meråker, og alle andre butikker i bygda, kan bli åpent så godt som alle dager i året dersom Meråker kommune får definere seg som «typisk turiststed». Dette bildet er fra åpningsdagen av Extra-butikken 14. september i 2017.

Meråker kommune vil søke om å bli «typisk turiststed». Det kan gjøre at butikker og spisesteder blir åpne på søndager.

– For å få flere tilreisende til Meråker er en avhengig av attraktive tilbud; som igjen legger grunnlaget for at tilbudene kan etableres og opprettholdes. Det skriver sektorsjef for kommunal utvikling, Torhild Saltvik Aarbergsbotten i sin innstilling til lokalpolitikerne.

Påtrykk fra næringsforumet

Etter et ønske fra Stjørdal Næringsforum Meråker, foreslår hun nå at Meråker kommune nå sender en søknad til Fylkesmannen om å få status som «typisk turiststed». Den praktiske konsekvensen av dette vil være at butikker og spisesteder i kommunen kan ha søndagsåpent.

– Kommunen oppleves som en fritids- og opplevelseskommune både sommer og vinter. Reise- og opplevelsesnæringen er svært viktig for kommunen i dag, men opplever mangel på andre tilbud som begrensende for sin videre utvikling. Ved å legge til rette for flere tilbud gjennom Meråker som turistkommune, vil en også bidra til et større mangfold av tilbud til lokalsamfunnet, og dermed større attraktivitet som både bo- og fritidssted. Kommunen er kjent for store arrangement og mesterskap både sommer og vinter, som trekker mye publikum og tilreisende til kommunen. Det er i tillegg en stor andel gjennomgangstrafikk, som har et potensial for å stoppe om det legges til rette for at butikker og spisesteder er åpne på søndager og helligdager, da trafikken er størst, framholder Saltvik Aarbergsbotten i sin saksframstilling.

Flere hytter enn hus

Det er Fylkesmannen som avgjør om Merker kommune får denne statusen, dersom politikerne ønsker å søke om det. I utgangspunktet defineres det at et «typisk turiststed» er et sted der salget i perioder hovedsakelig foregår til turister.

– Et annet kjennetegn er at næringsdrivende ofte er avhengig av turister og at kundegrunnlaget av fastboende er for lite. Det er per dato registrert flere fritidseiendommer enn boligeiendommer i Meråker, og det er nylig vedtatt planer for cirka 300 tomter for hytte- og fritidseiendommer. Kommunen opplever en langt større interesse for å bygge fritidsbolig i forhold til boligeiendommer. Dette er trend som oppfattes som stigende. Fritidsbeboere og turister utgjør en stadig større og viktigere del av kundegrunnlaget for handelsnæringen, understreker Aarbergsbotten.

Coop Storlien artikkelnivå

Det er kommunestyret i Meråker som må avgjøre om det skal søkes om status som «typisk turiststed» og dermed søndagsåpne butikker. Første politiske behandling skjer i formannskapet på torsdag. I innstillingen ønsker sektorsjefen at det søkes om denne statusen for hele Meråker hele året.

Les forrige sak:
SOLIDE INVESTERINGER: - Med solide investeringer for å oppgradere både rom og restaurant, står Scandic Hell enda bedre rustet for å konkurrere i det krevende hotellmarkedet, sier general manager Arild Vollan på Scandic Hell.
Oppgraderer rommene for 100 millioner

- Med denne oppgraderingen vil hotellet være rustet for å ta imot fremtidens gjester

Close