17 °C Stjørdal, NO
13/08/2020

Nå kan det bli søndagsåpne butikker

Meråker vil søke om å bli «typisk turiststed»

Extra Meråker, og alle andre butikker i bygda, kan bli åpent så godt som alle dager i året dersom Meråker kommune får definere seg som "typisk turiststed". Dette bildet er fra åpningsdagen av Extra-butikken 14. september i 2017. Extra Meråker, og alle andre butikker i bygda, kan bli åpent så godt som alle dager i året dersom Meråker kommune får definere seg som «typisk turiststed». Dette bildet er fra åpningsdagen av Extra-butikken 14. september i 2017.

Meråker kommune vil søke om å bli «typisk turiststed». Det kan gjøre at butikker og spisesteder blir åpne på søndager.

– For å få flere tilreisende til Meråker er en avhengig av attraktive tilbud; som igjen legger grunnlaget for at tilbudene kan etableres og opprettholdes. Det skriver sektorsjef for kommunal utvikling, Torhild Saltvik Aarbergsbotten i sin innstilling til lokalpolitikerne.

Påtrykk fra næringsforumet

Etter et ønske fra Stjørdal Næringsforum Meråker, foreslår hun nå at Meråker kommune nå sender en søknad til Fylkesmannen om å få status som «typisk turiststed». Den praktiske konsekvensen av dette vil være at butikker og spisesteder i kommunen kan ha søndagsåpent.

– Kommunen oppleves som en fritids- og opplevelseskommune både sommer og vinter. Reise- og opplevelsesnæringen er svært viktig for kommunen i dag, men opplever mangel på andre tilbud som begrensende for sin videre utvikling. Ved å legge til rette for flere tilbud gjennom Meråker som turistkommune, vil en også bidra til et større mangfold av tilbud til lokalsamfunnet, og dermed større attraktivitet som både bo- og fritidssted. Kommunen er kjent for store arrangement og mesterskap både sommer og vinter, som trekker mye publikum og tilreisende til kommunen. Det er i tillegg en stor andel gjennomgangstrafikk, som har et potensial for å stoppe om det legges til rette for at butikker og spisesteder er åpne på søndager og helligdager, da trafikken er størst, framholder Saltvik Aarbergsbotten i sin saksframstilling.

Flere hytter enn hus

Det er Fylkesmannen som avgjør om Merker kommune får denne statusen, dersom politikerne ønsker å søke om det. I utgangspunktet defineres det at et «typisk turiststed» er et sted der salget i perioder hovedsakelig foregår til turister.

– Et annet kjennetegn er at næringsdrivende ofte er avhengig av turister og at kundegrunnlaget av fastboende er for lite. Det er per dato registrert flere fritidseiendommer enn boligeiendommer i Meråker, og det er nylig vedtatt planer for cirka 300 tomter for hytte- og fritidseiendommer. Kommunen opplever en langt større interesse for å bygge fritidsbolig i forhold til boligeiendommer. Dette er trend som oppfattes som stigende. Fritidsbeboere og turister utgjør en stadig større og viktigere del av kundegrunnlaget for handelsnæringen, understreker Aarbergsbotten.

Det er kommunestyret i Meråker som må avgjøre om det skal søkes om status som «typisk turiststed» og dermed søndagsåpne butikker. Første politiske behandling skjer i formannskapet på torsdag. I innstillingen ønsker sektorsjefen at det søkes om denne statusen for hele Meråker hele året.

Les forrige sak:
SOLIDE INVESTERINGER: - Med solide investeringer for å oppgradere både rom og restaurant, står Scandic Hell enda bedre rustet for å konkurrere i det krevende hotellmarkedet, sier general manager Arild Vollan på Scandic Hell.
Oppgraderer rommene for 100 millioner

- Med denne oppgraderingen vil hotellet være rustet for å ta imot fremtidens gjester

Close