16 °C Stjørdal, NO
31/05/2020

Nå kan du gå i heltenes fotspor

Mandag 18. mai arrangeres Forsyningsmarsjen med start på Hegra festning

HELTENE PÅ FESTNINGEN: Mandag 18. mai blir Forsyningsmarsjen som starter på Hegra festning arrangert. Det er 80 år siden soldatene på Hegra festning var helt avhengige av den hemmelige tjenesten fra Hoset på Ytteråsen. Bildet hentet fra festningsmuseet, og viser de første soldatene som major Holtermann organiserer vakttjenesten til på Ingstadkleiven fort. Holtermann står fremst med ryggen til vendt mot soldatene. HELTENE PÅ FESTNINGEN: Mandag 18. mai blir Forsyningsmarsjen som starter på Hegra festning arrangert. Det er 80 år siden soldatene på Hegra festning var helt avhengige av den hemmelige tjenesten fra Hoset på Ytteråsen. Bildet hentet fra festningsmuseet, og viser de første soldatene som major Holtermann organiserer vakttjenesten til på Ingstadkleiven fort. Holtermann står fremst med ryggen til vendt mot soldatene.

Med avgang fra Hegra festning blir det 18. mai arrangert forsyningsmarsj via Hoset på Ytteråsen. Dette var forsyningsruten som soldater på Hegra festning benyttet i april- og maidagene i 1940.

Det er 10 år siden den første Forsyningsmarsjen ble arrangert i regi av blant andre Nord-Trøndelag turistforening, Hegra festnings venner og daværende kommandant på festningen, Svein Arne Risvold. Drøyt ti år etter er det igjen mulighet å delta på marsjen. Tidligere offiser Risvold leder igjen foran i rekkene når marsjen starter på festningen.

Hedrer heltene

– Nå blir det igjen mulig å gå ruten til heder for de som utførte sine heltemodige oppdrag med frakt av nødvendige varer og materiell i april- og maidagene 1940. Dette blir ikke noen organisert tur, men det er mulig å bli med for den som ønsker å delta. Det blir avgang klokken 10.00 mandag 18. mai fra festningen. Tidsbruk på marsjen er normalt cirka seks timer. Dette kan variere etter tempo. Vi tar dette som en tur og koker kaffe underveis ved å legge inn noen pauser. Vær uansett observant på at man som deltaker selv må greie distansen på 18 kilometer, sier Svein Arne Risvold.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel
Oppdrag under stor fare

De som ble beordret eller meldte seg til tjeneste for å sikre festningens forsyninger etter krigsutbruddet, utførte et meget farlig oppdrag. Forsyningstjenesten som i hemmelighet ble organisert fra Hoset (Moum) på Ytteråsen, bidro til å sikre vitale forsyninger av både ammunisjon, mat og nødvendige artikler. Det kom også til arrestasjoner og skarpe trefninger. 5. mai ble det hvite flagget heist på festningen; da ble festningen oppgitt.

– Det er muligheter å komme med i marsjen fra Flaksjøen. Man kan også starte fra Hoset og bli med tilbake til Hegra festning, da med cirka ni kilometer distanse. Deltakere må selv organisere eventuell henting av bil. Sentrale historiske steder fra krigsåret våren 1940 vil bli besøkt og omtalt underveis. Det er viktig med godt fottøy og varme klær, og deltakere bør selv ordne med matpakke og drikke. Kafeen på festningen vil ikke være åpen. Marsjen er på ni kilometer hver vei, til sammen 18 kilometer og går langs kjerreveier, stier og en god del myrterreng. Velkommen med på forsyningsmars, sier Svein Arne Risvold fra arrangørene.

Les forrige sak:
Åpner alpinsentrene igjen

Kjører toppheisen og barneanlegget fra Kristi Himmelfartsdag og i fire dager

Close