5 °C Stjørdal, NO
21/03/2019

Nå kan du snart gifte deg «hvor som helst»

|| Slik ser det ut i møterom Værnes som så langt har blitt benyttet til borgerlige vigsler i Stjørdal kommune.||

Fra årsskiftet overtok kommunene ansvaret for borgerlige vigsler. Så langt har Stjørdal kommune foretatt vigslene i et møterom i rådhuset og bare på fredager. Nå kan det bli en endring på begge deler. 

I Stjørdal rådhus er det så langt vigslet tre par. Anslaget for hele 2018 er 30 par. Alle tre så langt er vigslet på en fredag i møterom Værnes i rådhuset. Nå foreslår rådmann Anne Kathrine Slungård å utvide tilbudet. 

– Kommunen har også fått forespørsler om vigsel på lørdager og på spesielle merkedager. Noen ønsker også vigsel på andre steder enn rådhuset. Etter en vurdering ønsker kommunen å åpne for å gjennomføre «privat vigsel». Det vil være en vigsel utenom kommunens ordinære åpningstider, og vil ikke være en del av kommunes tilbud. I den grad den med vigselsmyndighet på personlig forespørsel sier ja til å utføre vigsel på annet sted og utenfor ordinær åpningstid, ansees dette som en personlig interesse hvor vigsler velger å bruke av sin fritid, skriver rådmann Slungård i et saksframlegg til politikerne i komite levekår. 

Hun ønsker også å se på hvilke dager par kan vigsles.

Coop Storlien artikkelnivå

– Kommunen ønsker også å åpne for vigsel på lørdag med inntil 2 lørdagsvigsler første år. Rådmannen får deretter fullmakt til å vurdere behovet for antall lørdagsvigsler. Lørdagsvigsler vil være forbeholdt sommerhalvåret og for å mette etterspørselen ved stor pågang under ferieavvikling, skriver Slungård. 

Les forrige sak:
||
Beboere klager på treningsbråk

Beboere i Ole Vigs Park har sendt en henvendelse til kommuneoverlegen […]

Close