6 °C Stjørdal, NO
17/02/2019

Sykepleierutdanning i Selbu

|| Sektorsjefene Ragnhild Wesche Kvål (t.h.) i Selbu og Ingjerd Tuset i Tydal er meget fornøyde over at det startes opp desentralisert sykepleierutdanning i Selbu fra høsten av.||

– Dette er noe vi har jobbet sammen om lenge. Det sier sektorsjef for helse og sosial i Selbu kommune, Ragnhild Wesche Kvål og Ingjerd Tuset som er fagsjef helse og omsorg i Tydal kommune.

Kommende høst startes det opp desentralisert sykepleierutdanning i Selbu. Gjennomføringen av studiet er det NTNU som står for, mens Selbu videregående skole blir studiested.
Sykepleierstudiet i Selbu er et fulltidsstudium over tre år.
– Det må minimum være åtte studenter for at studiet skal starte, så er det en øvre grense på tolv, forteller Wesche Kvål. Søknadsfrist for de som søker på realkompetansevurdering er 1. mars, mens 15. april er datoen for samordna opptak.

Kommunal praksis

Mange kommuner sliter med rekrutteringen til sykepleierstilinger, og nettopp dette gjør at de to sektorsjefene poengterer viktigheten av å få denne sykepleierutdanningen til Neadalføret.
– De studentene som starter i Selbu skal ha sin kommunale praksis under utdannelsen i Selbu og Tydal. I den forbindelse vil vi stille hybler til disposisjon til studentene i praksisperiodene. Vi jobber også med å få til en stipendordning, der kommunene bidrar. I tilfelle blir det knyttet opp til en form for bindingstid, sier Wesche Kvål.

Mange sliter

De to sektorsjefene smiler bredt når de forteller om den desentraliserte sykepleierutdanningen. Det er ingen hemmelighet at kommuner sliter med å få søkere til ledige stillinger som sykepleiere.
– Vi har svært få kvalifiserte søkere til de jobbene som lyses ut, sier Tuset, – en erfaring som Wesche Kvål deler.
– I vinter har vi lyst ut to 100-prosentstillinger som sykepleiere i Selbu med svært få søkere, sier sektorsjefen i Selbu.
– Hva er årsakene til dette?
– Avstand er nok en årsak, men samtidig vet vi at også mer sentrale kommuner har samme utfordringer. Mange sykepleiere mener nok sykehus er mer attraktivt og spennende, men kommunehelsetjenesten får stadig flere spennende arbeidsoppgaver. De som jobber i kommunene får jo ofte både en bredere erfaring og mer variasjon i arbeidsoppgavene. Så mener vi at det blir stadig mer spennende å jobbe i kommunene. Både Selbu og Tydal har mye spennende på gang innenfor sektoren, og i Værnesregionen skjer det også mye interessant, sier Wesche Kvål, som understreker at hun gjerne hadde sett at kommunene i Værnesregionen kunne samarbeidet enda tettere med rekruttering.

Skal bidra mye

Nå håper både Tuset og Wesche Kvål at den desentraliserte sykepleierutdanningen skal være et bra bidrag fram i tid.
– Vi håper jo også å få andre sykepleierstudenter i praksis i årene framover. Det har vi ikke hatt de seneste årene. Det er en kjensgjerning at de som er ute i praksis i en kommune ofte kan tenke seg å jobbe videre etter endt utdannelse også, sier Ingjerd Tuset.
– Vi skal iallfall legge alt best mulig til rette for de studentene som starter i Selbu fra høsten av. Gruppen i Selbu får sin egen studieveileder gjennom NTNU. I tillegg skal vi sørge for kompetanseheving for våre veiledere i praksisperiodene, som totalt er på 50 uker i løpet av de tre årene, sier de to sektorsjefene.
– Vi har et klart mål om å få 100 prosent gjennomføring blant de som starter sykepleierstudiene i Selbu. For å klare det skal vi følge opp så godt som vi kan, sier Ragnhild Wesche Kvål.

Les forrige sak:
|||||
En fantastisk skidag med inkludering

Familiefar og deltaker Idris Youssef hadde med seg tre av sine […]

Close