13 °C Stjørdal, NO
22/06/2021

Header-Bingo-med dato
SparHegra uke 25

Nå kan flere sykle til stasjonen

Kommunen har satt av 750.000 kroner til slike klimatiltak.

Malvikordfører Trond Hoseth på åpning av nytt sykkelhotell i Hommelvik.

– Vi er glade for at vi nå kan tilrettelegge for at enda flere kan sykle til Hommelvik stasjon, og la bilen stå, sier Malvikordfører Trond Hoseth.

I forbindelse med årsoppgjøret for 2018 vedtok kommunestyret i Malvik å sette av 750.000 kroner til  klimatiltak. Det nye sykkelhotellet som er oppsatt på BaneNors eiendom, er et spleiselag mellom Miljødirektoratet og Malvik kommune.

– Når mange nå velger å bytte ut bilen med sykkel og kollektivreiser, betyr jo det at også mange bruker mer penger på sykkelen. Da er det også slik at vi gjerne ønsker at sykkelen skal stå skjermet for vær og vind samt bedre sikret for tyveri eller hærverk, forklarer Hoseth.

I tråd med planstrategi

Byggingen av sykkelhotellet er i tråd med Malvik kommunes planstrategi for 2020 til 2023 og kommunens klimamål. Innenfor sykkelhotellets fire vegger er det plass til 20 sykler og kan benyttes gjennom å bruke parkeringsappen til BaneNor.

Norge har sluttet seg til FNs 17 bærekraftsmål, og disse skal være en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. Malvik kommune vil jobbe med alle FNs bærekraftsmål, og gjennom dette jobbe blant annet med bærekraftige byer og samfunn og samarbeid for å nå disse målene.

Les forrige sak:
Svak førsteomgang endte med tap

Lå under 3-0 midtveis

Close