-1 °C Stjørdal, NO
15/02/2019

– Nå kan vi ikke vente lengre

|| Inge Grøntvedt ved Kjøpmannsgata 2, som er en av de eiendommene PrimaHus Bolig ønsker å utvikle.||

– Planen var varslet lagt fram før jul i 2016. Vi forholdt oss og planla vår virksomhet ut fra det. Men så gikk hele 2017 før komite plan behandler sentrumsplanen i sitt møte 17. januar 2018. Da håper vi at planen endelig blir lagt ut med en etterfølgende effektiv gjennomgang av innspill for å få et endelig vedtak så snart som mulig. Nå er vi kommet til et punkt der politikerne må ta stilling til videre utvikling i Stjørdal. Eller blir det lagt opp til et løp som vil stoppe utviklingen i sentrum? Det er politikerne som bestemmer. Som næringsutøvere ønsker vi et moderne Stjørdal sentrum med gode kvaliteter for næring og bolig. Det skal være attraktivt å bosette seg i Stjørdal. Besøkende skal oppleve det som en berikelse å besøke Stjørdal. Dagens gjeldende sentrumsplan ble vedtatt i 2008. Det betyr at denne utdaterte planen i dag ikke er noe verktøy, sier Grøntvedt som har merket seg to punkter i forslaget fra administrasjonen som ble presentert før jul:

Løvseth-stua

– Løvseth-stua. Næringslivet trenger forutsigbarhet. Det er ønsket med planen og politikerne vil sette noen retningslinjer for de neste ti år som vi må forholde oss til. Da må de også se på forutsetningene for ti år siden. Et eksempel er Løvseth-stua. I vedtatt sentrumsplan fra mars 2008 heter det at «Før utbygging av BFK9 vestre del igangsettes, skal bevart bygning (Løvsethstua) flyttes til et mer egnet sted». I dag ser vi at mer enn halvparten av bygget står inne på fortauet langt framfor gjeldende byggelinje. Prima Hus Bolig AS kjøpte bygget i mai 2008. På det tidspunktet begynte vi å planlegge utvikling av sentrumsnære boliger sammen med tomter som vi har og skaffet oss. Senere ble det gjennomført en arkitektkonkurranse sammen med Stjørdal kommune hvor Løvseth-stua var tenkt flyttet i tråd med reguleringsbestemmelsene. Vi har laget utkast til plan som innebar flytting av Løvseth-stua i tråd med gjeldende reguleringsplan. For ett år siden i januar 2017 ble vi gjort kjent med et ønske om å bevare Løvseth-stua der den står i dag. Vi har investert betydelige summer i planlegging og det nye forslaget kullkaster alle våre planer om utvikling av tomta og eiendommen. For nå heter det fra administrasjonen: «Vi anbefaler at Løvsetstua 17 blir stående i Kjøpmannsgata». Det er et innspill i forhold til bevaringsverdige eiendommer på Stjørdal. Men slike innspill blokkerer for en regningssvarende utvikling av eiendommen. Dette gir ikke forutsigbart for næringslivet.

Kjøpmannsgata 2

– I tillegg er vi opptatt av Kjøpmannsgata 2 som har to store kastanjetrær. Nå foreslår administrasjonen at de to trærne skal bevares. Det er også et punkt der vi vi stiller spørsmål til i administrasjonens forslag til reguleringsplanen og deres begrunnelse. Trærne skal bevares med en fri-sone på tre meter rundt bladverket på trærne. Dermed blir om lag halvparten av eiendommen blokkert for utbygging. Ingen vil kjøpe en leilighet der de ser rett inn i ei trekrone. Dette er innfallsporten til Stjørdal. Her må vi ta imot alle gjester på en best mulig måte. Vi ønsker å bidra til å utvikle et moderne Stjørdal sentrum, men nå opplever vi at administrasjonen legger fram en plan med argumentasjon som bremser eller stopper utviklingen av vår kjære kommune. Saksbehandlingen stanser prosessene. Når vi ikke kan vente lenger på sentrumsplanene og ønsker å legge fram et privat reguleringsforslag, opplever vi at de ikke har kapasitet til å fremme det forslaget parallelt med sentrumsplanarbeidet. Det stopper vår aktivitet. Det kan være greit for dem, men ikke for oss. PrimaHus Bolig AS lever av eiendomsutvikling og er avhengige av positive vedtak som gir oss anledning til å starte arbeidet nå. Vi må få behandlet vår sak nå. Vi kan ikke vente lengre, sier daglig leder Inge Grøntvedt.

Les forrige sak:
||
Null reaksjoner under kontroll

48 biler og bilførere ble stanset og kontrollert under en trafikkontroll […]

Close