12 °C Stjørdal, NO
25/06/2019

Nå kommer det ny kontrollplass

Området ved Einangsmoen skal være ferdig til årsskiftet

Her ved Einangsmoen, like øst for Forra bru, starter nå byggingen av en ny kontrollplass. Her ved Einangsmoen, like øst for Forra bru, starter nå byggingen av en ny kontrollplass.

Arbeidene med å bygge en ny kontrollplass ved E14 øst for Hegra starter nå.

Den nye kontrollplassen bygges på Einangsmoen langs E14 mellom Hegra og Sona. Arbeidet starter nå og vil bli ferdig ved årsskiftet.

– Vi har i lengre tid hatt behov for bedre fasiliteter til utekontroll av kjøretøy i Stjørdals-området. Spesielt gjelder dette mulighet for kontroll av tungtransport langs E14 som er en viktig grenseovergang til Sverige, sier seksjonsleder Runar Inge Larsen i Statens vegvesen.

Romsligere og bedre

Tidligere har kontrollene blitt gjennomført i busslommer og på et mindre kontrollareal ved Teveldalen og dette har blitt vurdert som en lite tilfredsstillende løsning, både av hensyn til HMS for kontrollørene, avstand til kontrollplass og mulighet til å kontrollere flere kjøretøy om gangen.

– Ved ileggelse av kjøreforbud er det også viktig å kunne ivareta sjåførene på en god måte og da er avstand til servicetilbud et viktig moment, legger Larsen til.

Den nye kontrollstasjonen ved Einangsmoen vil få god plass til parkering av flere tunge kjøretøy og vil få en kontorbrakke som inneholder både kontor og sanitærfasiliteter. Typiske kontrolltema ved Einangsmoen vil være dokument, lastsikring, kabotasje og kjøre- og hviletid.

Coop Storlien artikkelnivå
Ferdig til jul

Arbeidene på selve plassen vil ikke gi store konsekvenser for trafikken på E14. I kortere perioder når entreprenøren jobber med gatelysanlegget kan det blir aktuelt med innsnevret kjørefeltbredde og redusert fartsgrense forbi området. Det kan også bli aktuelt med signalregulering i kortere perioder.

Arbeidene vil i hovedsak pågå i november og desember. Entreprenøren etablerer en voll mellom vegen og kontrollplassen. Denne vil forbedre trafikksikkerheten og redusere støy.

Les forrige sak:
Det bygges nå flere ladepunkter for Tesla bak Circle K ved E14 i Stjørdal. På sikt skal også ladere for andre el-modeller biler på plass ved stasjonen. Kolbjørn Sandstad Olsen eier og driver «energistasjonen» ved E14.
Bygger større ladestasjon

Circle K ved E14 dobler antall ladepunkter for Tesla

Close