12 °C Stjørdal, NO
21/05/2019

Nå rives klubbhuset

Historisk bygg jevnes med jorda

68 år etter at det sto ferdig rives nå klubbhuset i Grustaket. 68 år etter at det sto ferdig rives nå klubbhuset i Grustaket.

Det velkjente klubbhuset i Grustaket er i ferd med å jevnes med jorda. Dermed forsvinner et kjent landemerke.

Ifølge 50-årsberetningen til Idrettslaget Stjørdals-Blink sto klubbhuset fiks ferdig høsten 1950. I de seneste årene har ikke huset blitt brukt, men fram til Kimen sto ferdig ble huset brukt blant annet til musikkøvelser.

Høsten 1950 ble klubbhuset åpnet ifølge beretningen og da inneholdt det stor sal, kjøkken, forrom i øverste etasje og klubbrom med tekjøkken, to garderober, badstue og dusjrom samt fyrrom i kjelleren.

Planen var egentlig å bygge ut den eksisterende brakka som sto ved idrettsplassen i Grustaket etter krigen. I 50-årsberetningen står følgende å lese:
«Da krigen sluttet i 1945 overtok det daværende Stjørdal AIL ei brakke som lå tett inntil idrettsplassen i Grustaket. Idrettsplassen var opparbeidet av AIL før krigen. Brakka som laget fikk overta, var bygd under krigen av russiske krigsfanger og ble brukt som vaktbrakke av tyskerne.

Det ble snart klart for lagets medlemmer at denne brakka var for liten til de formål idrettslaget hadde bruk for hus til. Tanken om badstubad, dusjer og garderober modnes etter hvert og på årsmøtet i laget, som nå het Stjørdal Idrettslag, den 18. desember 1947 ble det etter forslag fra styret vedtatt å utarbeide planer for bygging av badstue.

I februar 1948 begynte så den komite som var valgt å arbeide med saken. Tegninger til badstue ble utført og det ble gjennomført en utlodning til inntekt for huset. Denne innbrakte 3.640 kroner. En fikk også tilsagn om kjøp av ei brakke, peilehytta, på Langøra. Av økonomiske grunner ble imidlertid byggesaken utsatt inntil videre.

Coop Storlien artikkelnivå

Den 24. april 1949 ble det imidlertid på et styremøte blåst nytt liv i saken, og allerede på nytt medlemsmøte den 14. mai forelå det planer med tegninger og overslag for bygging av et klubbhus. Det gamle klubbhuset skulle rives og materialene fra dette og «peilehytta» på Langøra skulle brukes i det nye huset. Kostnadsoverslaget lød på 67.727 kroner. Det ble vedtatt å sette disse planer i gang og det ble søkt kommunen om å garantere for lånet på 20.000 kroner. Arne Adamsen var formann i byggekomiteen.

Søknaden om kommunal garanti for lånet møtte på en del vansker, men ble brakt i havn i herredsstyrets møte den 28. januar 1950.

Selve arbeidet gikk glatt unna. Utgraving av tomta tok til 15. august 1949 og allerede 15. desember samme år ble det holdt mønsåsfest. I februar 1950 ble dusjen, badstuen og en garderobe tatt i bruk for de som trenet. Utpå høsten 1950 sto så huset ferdig.»

Les forrige sak:
INFORMASJON: Lensmann Kjetil Ravlo (til høyre) er opptatt av god kontakt med lokalt næringsliv og lokalsamfunnet for å kunne forebygge på den beste måten. Her er han sammen med politikontakt Anne Blekkan og politioverbetjent Arne Henrik Ulvin.
Lensmannen vil ha flere ungdommer ut i sommerjobb

- Sommerjobb er forebygging!

Close