17 °C Stjørdal, NO
22/09/2021

Header-Bingo-uten dato
Spar Hegra uke 38

Nå skal det gamle beiteområdet tas i bruk igjen

Karl Erik Lium får tilskudd fra kommunen

Karl Erik Lium og svigerdatteren Elisabeth Farstad skal igjen ta i bruk beitearealet på Kvegjerdstrøa i Malvik. Foto: An-Magritt Aune

Karl Erik Lium har av Malvik kommune fått bevilget inntil 86.996 kroner til å ta i bruk 35 mål til beite.

Gammelt beiteareal ved gården Kvegjerdet skal tas i bruk igjen. Karl Erik Lium søkte i fjor høst om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Totalt kostnadsoverslag ble beregnet til 124.280 kroner.

35 mål gjengrodd areal skal gjerdes inn. Så skal sau beite på området med åpne grassletter, og tydelig spor etter gammel kulturmark.

Mange søker

Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet, og redusere forurensningen fra jordbruket.

Tilskudd kan innvilges eier av landbrukseiendom med produksjon i tråd med vilkårene for tilskudd etter SMIL-forskriften. Det gis tilskudd til søkere i mange kommuner.

Sau skal beite på området med åpne grassletter, og tydelig spor etter gammel kulturmark. Foto: An-Magritt Aune
Sau skal beite på området med åpne grassletter, og tydelig spor etter gammel kulturmark. Foto: An-Magritt Aune
70 prosent tilskudd

Til beiteprosjektet i Kvegjerdstrøa vil tilskuddet på 86.966 kroner dekke 70 prosent av de beregnede kostnadene. Det påpekes som meget fornuftig at den gamle kulturmarka inngjerdes og tas i bruk til beite for gårdens sauehold. Beiteprosjektet må gjennomføres innen 30. april i 2024, og sluttrapport må sendes Malvik kommune.

Før oppstart må e-post om miljøbestemmelser, og om området leses. Det er en forutsetning for tilskudd at arealet skjøttes i tråd med gitt informasjon og retningslinjer.

Sauenetting

Avstanden mellom gjerdestaur skal være maksimalt 1,8 meter. Det skal brukes saunetting, impregnerte gjerdestaur og topptråd.

Kostnadene skal rapporteres, og tilskuddet til nytt beiteareal i Kvegjerdstrøa vil bli maksimalt 70 prosent av det inngjerdingen av 35 mål faktisk vil koste.

Les forrige sak:
Skal bygge ny jernbaneundergang på 48 timer

Er en del av det forberedende arbeidet for ny E6

Close