9 °C Stjørdal, NO
16/11/2018

Nå skal det gjennomføres lydmålinger

Ansvarlig søker lover å rette opp i det som mangler

Ansvarlig søker jobber med å rette de mangler som kommunen hevder finnes ved Ole Vigs Park. Ansvarlig søker jobber med å rette de mangler som kommunen hevder finnes ved Ole Vigs Park.

Sist oppdatert

Nå skal det rettes opp ved Ole Vigs Park. Arkitektkontoret vil også gjennomføre lydmålinger etter beboerklager.

Det var tidligere i høst at Stjørdal kommune fant ut at det manglet både brukstillatelse og ferdigattest for store deler av bygningen som ligger i krysset mellom Ole Vigs gate og Innherredsvegen. Nå har arkitektkontoret som var ansvarlig søker under oppføringen i 2008 svart på manglene og spørsmålene fra Stjørdal kommune. Blant annet på vurderingen som kommunen har gjort om at treningssenter ikke er i samsvar med reguleringsformålet forretning.

– I den planveilederen som var gjeldende på det tidspunktet reguleringsplanen var utarbeidet mener vi det ikke forelå noen bestemmelse som sier at etablering av treningssentre kun kan skje i arealer regulert til formål privat tjenesteyting. Andre prosjekter vi har vært involvert i og kjenner til indikerer også dette, skriver Tor Kalland Wigum på vegne av Per Knudsen Arkitektkontor.

LES OGSÅ: Treningssenter drives i lokaler uten godkjenning

De skriver også at veilederen som kommunen viser til er gjeldende fra 1. juli i 2009 og vurderer det dithen at det blir feil å hevde at bruken av næringsarealet ikke er i henhold til reguleringsformålet.

Beboerne i Ole Vigs Park har for flere måneder siden henvendt seg til kommuneoverlegen med klage på støy fra treningssenteret i 1. etasje. Nå lover arkitektkontoret at det skal jobbes aktivt for å rette opp i dette.

– Lydmålinger vil bli gjennomført for å kartlegge om støyen overskrider grenseverdier. Eventuelle nødvendige tiltak vil dersom de er søknadspliktig bli omsøkt og gjennomført på ordinær måte, skriver Kalland Wigum i brevet til Stjørdal kommune.

LES OGSÅ: Beboere klager på treningsbråk

I brevet innrømmer de også at nødvendig tilrettelegging for treningssenter skulle eller burde vært omsøkt, og det samme med tillatelse fra Arbeidstilsynet. Også det siste punktet jobber de med nå, i følge Per Knudsen Arkitektkontor.

Les forrige sak:
Stjørdal Blandakor inviterer sammen med gjester til høstens musikkafe i Kimen kulturhus. Anders Våset og Torhild Kløften Bergh ønsker velkommen til en trivelig kveld i boks 1. Gjester blir Tre vise menn og Lånke Kor-All.
Ønsker velkommen til musikk-kafe

Stjørdal Blandakor inviterer gjester og publikum til høstens store konsert i Kimen kulturhus

Close