13 °C Stjørdal, NO
22/06/2021

Header-Bingo-med dato
SparHegra uke 25

Nå skal det gjennomføres lydmålinger

Ansvarlig søker lover å rette opp i det som mangler

Ansvarlig søker jobber med å rette de mangler som kommunen hevder finnes ved Ole Vigs Park. Ansvarlig søker jobber med å rette de mangler som kommunen hevder finnes ved Ole Vigs Park.

Nå skal det rettes opp ved Ole Vigs Park. Arkitektkontoret vil også gjennomføre lydmålinger etter beboerklager.

Det var tidligere i høst at Stjørdal kommune fant ut at det manglet både brukstillatelse og ferdigattest for store deler av bygningen som ligger i krysset mellom Ole Vigs gate og Innherredsvegen. Nå har arkitektkontoret som var ansvarlig søker under oppføringen i 2008 svart på manglene og spørsmålene fra Stjørdal kommune. Blant annet på vurderingen som kommunen har gjort om at treningssenter ikke er i samsvar med reguleringsformålet forretning.

– I den planveilederen som var gjeldende på det tidspunktet reguleringsplanen var utarbeidet mener vi det ikke forelå noen bestemmelse som sier at etablering av treningssentre kun kan skje i arealer regulert til formål privat tjenesteyting. Andre prosjekter vi har vært involvert i og kjenner til indikerer også dette, skriver Tor Kalland Wigum på vegne av Per Knudsen Arkitektkontor.

LES OGSÅ: Treningssenter drives i lokaler uten godkjenning

De skriver også at veilederen som kommunen viser til er gjeldende fra 1. juli i 2009 og vurderer det dithen at det blir feil å hevde at bruken av næringsarealet ikke er i henhold til reguleringsformålet.

Beboerne i Ole Vigs Park har for flere måneder siden henvendt seg til kommuneoverlegen med klage på støy fra treningssenteret i 1. etasje. Nå lover arkitektkontoret at det skal jobbes aktivt for å rette opp i dette.

– Lydmålinger vil bli gjennomført for å kartlegge om støyen overskrider grenseverdier. Eventuelle nødvendige tiltak vil dersom de er søknadspliktig bli omsøkt og gjennomført på ordinær måte, skriver Kalland Wigum i brevet til Stjørdal kommune.

LES OGSÅ: Beboere klager på treningsbråk

I brevet innrømmer de også at nødvendig tilrettelegging for treningssenter skulle eller burde vært omsøkt, og det samme med tillatelse fra Arbeidstilsynet. Også det siste punktet jobber de med nå, i følge Per Knudsen Arkitektkontor.

Les forrige sak:
Stjørdal Blandakor inviterer sammen med gjester til høstens musikkafe i Kimen kulturhus. Anders Våset og Torhild Kløften Bergh ønsker velkommen til en trivelig kveld i boks 1. Gjester blir Tre vise menn og Lånke Kor-All.
Ønsker velkommen til musikk-kafe

Stjørdal Blandakor inviterer gjester og publikum til høstens store konsert i Kimen kulturhus

Close