6 °C Stjørdal, NO
19/05/2021

Nå skal Frosta og Stjørdal samarbeide bedre

Kommunedirektøren vil dra nytte av et godt fagmiljø

Kommunedirektør Endre Skjervø på Frosta tror kommunen vil dra nytte av et godt fagmiljø. Kommunedirektør Endre Skjervø på Frosta tror kommunen vil dra nytte av et godt fagmiljø.

Kommunestyret på Frosta skal 27. april ta stilling til et samarbeid om byggesaker med Stjørdal.

De to kommunene har innledet et samarbeid om byggesaker, og forslaget til samarbeidsavtale vil innebære økning i bemanningen i Stjørdal med 2,5 årsverk og en regning til Frosta beregnet til 2,9 millioner kroner i 2021.

Kommunedirektør Endre Skjervø på Frosta skriver i innstillingen til kommunestyret at det er ønskelig å utvide samarbeidet slik at tjenestene kan videreutvikles i større omfang, og inkludere behandling av plansaker.

Leid bistand

Over lang tid har Frosta kommune hatt utfordringer med byggesaksbehandling, plansaker og oppmåling.

Kommunen har nå ikke egne ansatte på disse fagområdene. For å arbeide med krevende saker har det blitt leid inn bistand fra Stjørdal kommune.

Nå er et detaljert forslag til samarbeidsavtale utarbeidet, og det er den de to kommunestyrene nå skal behandle.

– Bedre og mer robust

– Frosta kommune vil gjøre nytte av godt fagmiljø. Det kan gjøre saksbehandlingen bedre og mer robust, skriver kommunedirektør Endre Skjervø på Frosta, i saksfremlegget.

Skjervø peker på at arealforvaltning er lovpålagte ressurskrevende oppgaver med krav om høy kompetanse. Med saksbehandling etter lovverk og planer, forvaltning av plan og matrikkeldata, og veiledning av publikum.

Skal behandles i Stjørdal

Kombinasjonen av flere og større oppgaver, og økende krav til effektivitet, likebehandling og kostnadsreduksjoner er realiteter som vil utfordre alle kommuner i årene som kommer. Flere av disse elementene vil kunne forenkles gjennom et samarbeid.

Etter behandlingen i kommunestyret på Frosta vil kommunestyret i Stjørdal avgjøre om samarbeidsavtalen de to kommunene har utarbeidet forslag til, skal inngås.

Les forrige sak:
Utsetter stenging av sentrumsvei

Utsetter veistenging etter utstyr har blitt ødelagt

Close