-1 °C Stjørdal, NO
16/02/2019

Næringspark i Muruvik

 

To offentlige aktører som har oppfølgingsansvar i forbindelse med utbygging av næringsområdet: Malvik kommune har ansvar for tiltaket ihht. Plan- og bygningsloven. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har ansvar for utslippstillatelsen som er gitt for utbyggingen av næringsområde. Dette næringsområdet vil ventelig være meget sentralt for kommunen og regionen i årene fremover med beliggenheten i nærheten av Muruvik havn, som blir den eneste havnen i Trondheimsregionen med tilgang til jernbane. Kombinasjonen havn med jernbane, vei og et større næringsareal, vil spille en sentral rolle i styrkingen av næringslivet i regionen og i Midt-Skandinavia.

Les forrige sak:
Vigdis blir Lucie

  Hun var en av de første elevene i Operaskolen i […]

Close