-4 °C Stjørdal, NO
29/11/2020

Nærmere 40 millioner kroner til kommuner i Værnesregionen

Nye krisepakker fra regjeringen

(Illustrasjonsfoto)

Regjeringen vil gi 384 millioner kroner ekstra til trønderske kommuner.

Tirsdag klokken 12.00 la regjeringen fram et forslag til tilleggsbevilgning i Stortinget. Her foreslår regjeringen at kommuner i Trøndelag skal få nesten 384 millioner kroner ekstra i frie midler for 2021, for at kommunene skal kunne fortsette å levere gode tjenester både under og etter koronakrisen.

Her kan du se oversikt over støtte til kommuner i Værnesregionen: 

Malvik: 11.616.000 kroner

Selbu: 3.332.000 kroner

Tydal: 626.000 kroner

Meråker: 1.974.000 kroner

Stjørdal: 19.814.000 kroner

Frosta: 2.155.000 kroner.

Totalt: 39.517.000 kroner.

Krever ekstra penger

Koronapandemien krever ekstra innsats fra mange, og den krever ekstra penger. Den blågrønne regjeringen bevilger nå ekstra midler, slik at sårbare grupper som barn og unge ikke skal lide av tiltakene satt inn mot pandemien.

– Dessverre ser vi at alt for mange kommuner har holdt igjen. Venstre er bekymret for at dette skal gå ut over barn unge i barnehager og skoler, sier fylkesleder i Trøndelag Venstre, Tove Eivindsen.

Gjennom hele koronakrisen har regjeringen vært tydelige på at vi skal stille opp for kommunene. Det har vi gjort gjennom flere tiltakspakker. Kommunesektoren har så langt fått mer enn 20 milliarder kroner i ekstra overføringer og økonomiske tiltak. Regjeringspartiene har dermed gjort det mulig for kommunene å satse på gode barnehager, kunnskap i skolen og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene, sier Tove Eivindsen, som også er gruppeleder for Venstre i Trøndelag fylkesting.

7,3 milliarder kroner

Regjeringen la tirsdag 10. november fram et forslag til tilleggsbevilgning til kommuner og fylker i 2021 overfor Stortinget. Regjeringen foreslår en ekstrabevilgning på 7,3 milliarder kroner.

Av dette går 5,9 milliarder kroner til kommunene, der 4,4 milliarder gis som økt innbyggertilskudd, og 1,5 milliarder kroner fordeles som skjønnsmidler. I tillegg får kommunene 321 millioner kroner over rammetilskuddet til stillinger knyttet til kontroll med etterlevelse av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere mv.

Krisepakker

Her kan du se oversikt over krisepakkene

Dette melder NRK via sine nettsider tirsdag.

  • Regjeringen etablerer en ny kompensasjonsordning, anslått til 5 milliarder kroner, for bedrifter som har minst 30 prosent omsetningssvikt sammenliknet med samme måned i fjor. Ordningen gjelder fra september i år og ut februar 2021.
  • Regjeringen kommer med en tiltakspakke på 158 millioner kroner rettet mot sårbare grupper og mennesker som er rammet av ensomhet og isolasjon på grunn av pandemien. 10 millioner skal gå til å bedre studenters psykiske helse.
  • Deler av den nye økonomiske krisepakken til går til helsesektoren. Regjeringen setter av én milliard kroner, som blant annet skal gå til etablering av et beredskapslager for smittevernutstyr.
  • Kulturdepartementet utvider kompensasjonsordningen til å også omfatte arrangementer som avlyses på grunn av alle typer offentlige pålegg, ikke bare de statlige. I tillegg vil deler av stimuleringsordningen for neste år brukes til å gi kompensasjon.

Les forrige sak:
Silje Katrine Waade ble tatt ut som reserve til EM, men nå rykker hun inn i troppen på 16 spillere.
Waade blir EM-reserve

Også en tidligere Selbu-spiller er uttatt som reserve

Close