2 °C Stjørdal, NO
21/02/2019

Nasjonalpark åpnet

MILJØBASERT REISELIVSUTVIKLING: Det var naturlig å velge Sildra for å åpne de fem inngangsportene til Roltdalen og Skarvan Nasjonalpark. Her er f.v. Thomas Engan fra Selbu kommune som har ledet styringsgruppa; Marit Østby Nilsen, Tydal; Anne Marken, Meråker; Audny Mehammer, Stjørdal; Thomas Lillehagen, Blilyst og prosjektleder Olav Nykkelmo, Selbu.


Til stede var styringsgruppa for prosjektet ”Næringsutvikling i Roldalen og Skarvan nasjonalpark” sammen med grunneiere og Jan Borseth som sang sin hyllest til fjellet godt hjulpet av en gammel støtte – trekkspillet fra 1965. I de nærmeste dager vil det bli åpnet ytterligere fire inngangsporter til nasjonalparken: Stordalen og Mannseterbakken i Meråker; Vekta og Hoemkjølen inn mot Vorfjellet i Selbu. I forslaget til strategisk næringsplan for Værnesregionen tas det til orde for å drive næringsvirksomhet i nasjonalparken. Det gir utfordringer og muligheter.

 

Thomas Engan, Selbu har ledet styringsgruppa der han samarbeider med Anne Marken, Meråker og Audny Mehammer, Stjørdal:

– Når arbeidet gjennomføres på en bærekraftig måte og når vernekvalitetene tas vare på, så har vi et stort potensial i å kunne by fram opplevelsesprodukter med utgangspunkt i nasjonalparken vår. Værnesregionen bør satse på reiseliv og her har Roltdalen og Skarvan en rolle. Ingen nasjonalpark er så tilgjengelig med tanke på flyplass og gode overnattingsmuligheter. Vi arbeider med å få til utvikling og verdiskaping. Sentrale myndigheter har bestemt at nasjonalparken skal ha lokal forvaltning. Det skal ansettes områdeforvaltere. De siste signaler fra sentrale myndigheter er veldig positive.

 

Roltdalen og Skarvan Nasjonalpark ble etablert i 2004 og dekker et område på 441 km2. Den ligger i kommunene Tydal, Meråker, Selbu og Stjørdal. I ”Fjellteksten”, stortingsproposisjon fra 2003, heter det at ”Vår unike fjellnatur skal bevares som kilde til friluftsliv, rekreasjon og natur- og kulturopplevelser, samtidig som at disse ressursene skal gi grunnlag for sysselsetting og verdiskaping i fjellbygdene”.
I felles fylkesplan for Trøndelagsfylkene 2009-2012 står det at ”natur, dyreliv og kulturminner gir grunnlag for næringsutvikling knyttet til reiseliv og opplevelse, og at det er nødvendig med en klarere politikk for næringsvirksomhet i tilknytning til verneområder”.

 

– Det er viktig at en i forbindelse med den kommende næringsplan for Værnesregionen holder fokus på de muligheter og fortrinn som en har i reiselivssammenheng gjennom Roltdalen og Skarvan nasjonalpark, understreker Engan. Tomas Lillehagen arbeider med verdiskapning i regi av blilyst: – Dette er en ung nasjonalpark i fra 2004 og er fortsatt ganske ukjent i nasjonal sammenheng. Det er et viktig område som skolene kan bruke i undervisning. Det fantes ingen informasjon om parken før. Nå er et godt grunnlag på plass. Gratulerer med ei fin tavle. Nå spør mange turister på korte vandreturer ned i en halv time; en time eller to.

 

Vil du guide?
Lokale guider er et viktig innslag i slik turisme. Derfor ber jeg alle som kan tenke seg å guide i nasjonalparken om å ta kontakt med næringsavdelingen i sin kommune, sier Lillehagen.
Ny tider er kommet for utmarksområdene – en stor ressurs i Norge.

 

 


Les forrige sak:
F.v. Per Olaisen, Edvard Øfsti, Torbjørn Rostad, Einar Østereng, Odd Erik Schønberg, Reidar Moksnes og Steinar Vigen.
Tørket støvet av sykkelen

Inspirert av Thor Hushovd og Edvald Boassen Hagen, møttes de gamle […]

Close