4 °C Stjørdal, NO
16/02/2019

Nasjonalt legevaktnummer

 

Helsedirektoratet har i brev til alle kommunene informert om legevaktsentraler og etableringen av nasjonalt legevaktnummer, og bedt kommunene legge til rette for dette både praktisk og tekninsk i samsvar med forskrift. Innføringen skjer i 1. halvår 2012. Samtidig gjennomfører Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin en landsomfattende undersøkelse for å samle inn data om dagens  legevaktordninger. Helsedirektoratet forventer en svarprosent på 100 % da data fra denne skal benyttes ved innføringen av nasjonalt legevaktnummer. Fristen for å besvare undersøkelsen er 16. desember 2011.

Les forrige sak:
Lønnsomme overflygninger

Majoriteten av overflygningene er til og fra Nord-Amerika. Overflygninger står for […]

Close