-0 °C Stjørdal, NO
29/03/2020

Naturens lykkepille

Reseptarfarmasøyt Turid Lillian Øyan har liten etterspørsel av Johannesurt fra sine kunder. Ved Boots Apotek har salget av produktet gått litt ned i perioden fra 2003 til 2010.
SN vippskampanje 1 mobil artikkel

 

Johannesurt, eller Prikkperikum, er en viltvoksende urt som også finnes i Norge.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

Urten har gjennom tidene blitt brukt i folkemedisinen ved en rekke helseplager, blant annet som beroligende middel, ved søvnplager og ved mentale lidelser som depresjoner. Urtens effekt på moderate psykiske plager er godt dokumentert.  

Det viktigste virkestoffet i planten har antidepressive egenskaper. Til forskjell fra syntetiske legemidler, inneholder Johannesurt mer enn ett aktivt stoff som har medisinsk virkning på mennesker. Antidepressive legemidler SSRI – (selektiv serotoninreopptaksinhibitor) øker nivået av serotonin i hjernen. Serotonin er et signalstoff i sentralnervesystemet, kalles også velværemolekyl, da det får oss til å føle oss vel. Forskning viser at deprimerte pasienter har lave nivåer av serotonin i hjernen, og de nye medikamentene kalles derfor ”lykkepille” da de øker nivået av serotonin. SSRI medikamenter har en god del bivirkninger.

Studier viser god effekt
Johannesurt er en av de vitenskapelig best dokumenterte urtemedisinene, og er godkjent som et naturlegemiddel i Norge. Strengt gjennomførte undersøkelser viser at mellom 60 og 80 % av deprimerte personer blir bedre når de bruker Johannesurt, og dette tilsvarer omtrent det som forventes av konvensjonelle syntetiske antidepressiva. De symptomene som best lot seg behandle var tiltaksløshet, tretthet, utmattelse og søvnforstyrrelser.

Selv om planten gjennom historien har vært brukt mot en hel del plager, har Johannesurt i våre dager størst anvendelse som et antidepressivt middel. I Tyskland, som er et foregangsland både når det gjelder forskning på og bruk av urtemedisiner, er Johannesurt det foretrukne medikamentet mot vanlige depresjoner. Til forskjell fra konvensjonelle legemidler som anvendes til behandling av depresjoner og angst, fører ikke Johannesurt til svimmelhet eller manglende konsentrasjonsevne, slik at midlet også kan inntas av mennesker som kjører bil. Johannesurt er dessuten ikke vanedannende, noe som også er en stor fordel.

Nyere forskning bekrefter i økende grad den historiske bruken av Johannesurt. Større studier på feltet konkluderer med at Johannesurt virker omtrent like godt som syntetiske anti-depressiver mot milde til moderate depresjoner, effekten kommer ofte hurtigere og med mindre bivirkninger. Derfor stiller også forskere seg undrende til hvorfor ikke disse preparatene er brukt i større grad.

Nyttig informasjon om forskning på bruk av Johannesurt mot psykiske plager, finnes på hjemmesidene til NIFAB (nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling), tilsluttet NAFKAM/Det medisinske fakultetet ved Universitetet i Tromsø.  http://www.nifab.no/aktuelt/nifab/johannesurt

 

Brukes lite i Norge
I Norge ble Johannesurt klassifisert som legemiddel i 1998 og selges reseptfritt kun via apotek. Ved Boots Apotek på Torgkvartalet på Stjørdal, sier Turid Lillemo Øyan at de ikke har stor etterspørsel etter Johannesurt.

–  De som spør etter Johannesurt gjør det som regel ikke etter anbefaling fra legen sin. Vi har derfor alltid en samtale med kunden og informerer om hva bruken innebærer. Det kan være om forventet virkning og mulige bivirkninger. Dersom de bruker andre reseptbelagte medisiner, må de ta forhåndsregler. Vi fraråder de da å starte på egen hånd, og ber de først kontakte sin fastlege. I de årene salget av Johannesurt  har skjedd fra apotek, ser vi ikke store endringer i etterspørselen, det viser heller en synkende tendens, forklarer Lillemo Øyan.

Les forrige sak:
Ilden fikk fort tak i eneboligen i Smiskaret der hele hovedetasjen ble totalskadet. Sokkelen berget fra. (Foto Erling Skjervold).
Enebolig brant

  Mandag 12.18 får politi og brannvesen melding om at det […]

Close