15 °C Stjørdal, NO
25/08/2019

Naturvernforbundet samler Trøndelag i Stjørdal

Nord og Sør slår seg sammen lørdag

Det er bålforbud i skogen fra 15.april, men hos medlemmer i Naturvernforbundet kokes det kaffe under stiftelsesmøtet på Daba Cafe i Søndre gate 4 lørdag 27.april. Tema blir om vindkraft i trønderske fjell. De to fylkeslagene slås sammen til et stort lag av Naturvernforbundet. Det er bålforbud i skogen fra 15.april, men hos medlemmer i Naturvernforbundet kokes det kaffe under stiftelsesmøtet på Daba Cafe i Søndre gate 4 lørdag 27.april. Tema blir om vindkraft i trønderske fjell. De to fylkeslagene slås sammen til et stort lag av Naturvernforbundet.

Naturvernforbundets fylkeslag i det tidligere Nord- og Sør-Trøndelag slår seg nå sammen til Naturvernforbundet i Trøndelag. I forkant av stiftelsesmøtet lørdag blir det et foredrag om vindkraft på Daba Art Cafe i Stjørdal.

Det er 104 år siden Trøndelagens kredsforening av landsforeningen for naturfredning i Norge så dagens lys i vår landsdel. Den oppsto ved at personer så at miljøet og naturen rundt oss var truet av ødeleggelser. Senere ble denne foreningen delt inn i Nord- og Sør-Trøndelag med hver sine fylkeslag. Foreningene i de to tidligere fylkene slår seg nå sammen til Naturvernforbundet i Trøndelag.

Lørdag 27. april klokken 12.00 er det stiftelsesmøte i Søndre gate 4 i Stjørdal. Fra starten med fredning av Sylene botaniske park i 1917, som senere ble delvis opphevet med vannkraftbygging via «Vern Forra»-aksjonen til bevaring av truet våtmark langs fjorden til gasskraftkampen på 1990-tallet har Naturvernforbundet som organisasjon spilt en sentral rolle. For bevaring av artsmangfold og biotoper har forbundet også vært sentrale. Hallgeir Frøseth Opdal er i dag organisasjonsrådgiver i det kommende Naturvernforbundet i Trøndelag.
– Med et sammenslått storfylke er det naturlig å endre struktur til å bli et større fylkesvis forbund. Det er godt å registrere stort engasjement blant medlemmene. Det er bevart og vernet mye flott natur. Forståelsen av intakt natur er økt, men nå står vi overfor trusselen med private vindturbiner i våre fjell. Derfor er det naturlig at vi tar opp dette tema nå i en egen bolk under møtet, sier organisasjonsrådgiver Hallgeir F. Opdal.

Riktige beslutninger strides det om når det gjelder behovene for vindturbiner i Norge, samtidig som utenlandske investorer får nærmest fritt spillerom. Trøndelag er det fylket som rammes hardest med utbygging i fjellene.
– Vi har gjennom mange år vært med i kampene for å berge mange naturperler i fylket vårt, og det vil vi fortsette med. Kampen mot de menneskeskapte klimaendringene skal vi videreføre. Vindkraftas inngripen i de trønderske fjellområder er virkelig et tveegget sverd. Den kampen pågår akkurat nå. Lørdag får vi besøk av leder i Naturvernforbundet i Orklaregionen, Mads Løkeland. Fylkesstyremedlem i Nord-Trøndelag Alette Sandvik kommer og vil før møtet holde en innledning. Hennes tema blir hvordan stoppe vindkraftindustriens nedbygging av inngrepsfri natur i Trøndelag, sier Hallgeir F. Opdal og ønsker interesserte velkommen til Daba Art Cafe.

 

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Pilotstreik rammer flytrafikken

Sjekk din flyavgang før du drar til flyplassen

Close