16 °C Stjørdal, NO
31/05/2020

NAV Værnes nord med brukerutvalg

Det første møtet mellom Brukerutvalget og NAV Værnes nord ble mandag avholdt i NAV sine lokaler på Rådhuset i Stjørdal. Her har NAV-representantene tatt ståplassen bak og Brukerutvalgets medlemmer innehar sitteplass.

 

Mandag formiddag møttes representantene i det nye Brukerutvalget og NAV-ledelse i NAV Værnes nord til brukerutvalgsmøte der den første «rammen» for fremtidige møter i forumet ble lagt. Mange tradisjonelle organisasjoner og samfunnsinstitusjoner er representert som blant annet Fellesforbundet, Stjørdal Næringsforum, FFO-Blindeforbundet, NFU, FFO-MS forbundet, Mental Helse, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i tillegg til representant for innvandrer- og flyktningetjenesten.  Tjenesteområdeleder Roar Vikvang fra NAV ledet det første møtet som etter hvert skal velge lederfunksjon fra Brukerutvalgets medlemmer.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

– NAV får i starten sekretariatsfunksjonen i dette forumet. Dette blir på mange måter et brukerstyrt forum sammen med oss i NAV som begge har forventninger til i tiden fremover. Både for oss i NAV og for Brukerutvalget er det felles interesse for å bli bedre også når det gjelder regelverk og avtaler, sier Roar Vikvang. Steinar Haugen er representert som nestleder i Blindeforbundet. Han synes det er positivt at et bredt utvalg brukerorganisasjoner nå får muligheten til å ta opp saker og legge frem problemstillinger i det nye forumet. Håkon Lein fra FFO-MS-forbundet har i lengre tid ettelyst en slik modell.

– Nå kommer vi endelig i gang med dette. Det har vært noe venting på grunn av omorganiseringer i NAV, men nå er vi i gang, sa Lein og hadde flere saker på blokka som nok vil bli fremmet i kommende møter.

Brukerutvalgsmøter fire ganger i året  
Det nyopprettede Brukerutvalget med representanter fra også arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene vil fremover legge opp til en møteplan på fire treff i året.
– Nå starter vi opp med kvartalsmøter først, og det er veldig positivt at alle vi har henvendt oss til har sagt de vil være med, sier tjenesteområdeleder Roar Vikvang i NAV Værnes nord som dekker kommunene Stjørdal, Meråker og Frosta i NAV-systemet. Han sier det overordnede mål for NAV er å få flere ut i arbeid. Forumet kan være en plattform for bedre å lykkes på dette området. En bedret kommunikasjon er også målet, men Roar Vikvang gjør det klart at forumet ikke skal erstatte enkeltpersoner sine saker i NAV-systemet.

– Vi tar ikke sikte på behandling av enkeltsaker i dette forumet. Det blir uansett opp til hver enkelt å benytte brukerutvalgets organisasjoner som da selv vurderer om saksfeltet kan tas opp i dette forumet, sier Vikvang.  Øystein Pettersen deltok på møtet som representant fra Fellesforbundets klubbledelse og avd.28 i en lokal industribedrift. Han mente brukere generelt gjennom forumet kan komme «nærmere» NAV, og at dette forumet kan gjøre saksgang enklere. Han henviste også til positive opplevelser med NAV i sammenheng med pågående permitteringer og oppsigelser i bedriften han representerer. På etableringsmøtet hos NAV Værnes nord denne uka møtte disse: Marte Kjerkol Brede, avdelingsleder fra NAV- oppfølgingsavdelingen. Roger Aune, avdelingsleder informasjonsavdelingen fra NAV. Tjenesteområdeleder Roar Vikvang fra NAV. Berit Anette Elvertrø, HR økonomi fra NAV. Avdelingsleder Christian Beccer- Brandvold fra Markedsavdelingen. Fra Brukerutvalget: Øystein Pettersen, nestleder avd. 28/klubbleder. Bjørn Ivar Hage repr. Stjørdal Næringsforum. Steinar Haugen, nestleder FFO-Blindeforbundet og Håkon Lein FFO/MS-forbundet.

 

 

Les forrige sak:
Banksjef Inge Grøndtvedt i Sparebank 1 SMN viser til endringer i toppsjiktet i organisasjonen og har fått med seg nye medarbeidere og kunderådgivere. Fra venstre: Inge Grøntvedt, Ove Lereggen, Aud Ravlo Sakshaug og Trond Richstad. Tore Helge Hansen i banken har lengre erfaring titulert også som Banksjef i SMN.
Sparebank1 med endringer på topp

  Pressen er innbudt i de nye lokalene hos Sparebank 1 […]

Close