16 °C Stjørdal, NO
23/05/2019

Nedtelling til 12.02.12.

Stjørdalshallen har tre spilleflater som utgjør til sammen 3800 kvm. De skal sprøytes i løpet av én eneste dag senere i måneden, sier prosjektleder Tommy Alstad t.v. og park- og idrettsansvarlig John Fornes som begge er godt fornøyd med framdriften.

 Arbeidet med Stjørdalshallen er godt i rute:

 

 – I slutten av juni blir hele golvet i Stjørdalshallen på 3800 kvm støpt i løpet av én dag, forteller prosjektleder Tommy Alstad.

Leveranser til Stjørdalshallen er en stor kontrakt for Contiga som gjør en meget god jobb med å levere betongelementer. Denne byggemetoden sørger for rask framdrift, sier Alstad som sammen med park- og idrettsleder John Fornes skuer utover det store arealet i Stjørdalshallen.

 

Coop Storlien artikkelnivå

Tre spilleflater

– Her kommer tre spilleflater som vil gå i retning nord-sør. Hver enkelt spilleflate vil igjen bli delt i tre gymsalenheter. I tillegg kommer treningslokalene ved siden av. Det er et større rom og to mindre. Det betyr at Stjørdalshallen totalt disponerer 12 treningslokaliteter samtidig – en meget god kapasitet. I forprosjektet var det snakk om både to, tre og fire spilleflater.

 To ville ha vært for lite med dagens etterspørsel. Med fire spilleflater ville byggegrensene ha vært tøyd mer enn godt er. Men med tre spilleflater får vi dekket behovet og gitt et romslig tilbud. Samtidig er arealet topp utnyttet. Hallen går helt fram til Stokkanvegen og strekker seg tilbake til det vi kjente som Stjørdal Gymnas – innviet i 1966.

 Et avgjørende innslag i hallen er gesimsen i 2.etasje. Den gir deg mulighet til å gå rundt absolutt alle spilleflatene. Det blir en fin vrimleplass. Fra gesimsen kan du se ned på aktiviteten som foregår i hver enkelt del av hallen, bortsett fra den som ligger midt i. Denne gymsalenheten får ingen tilskuere da det er skillevegger på alle kanter.

 

2300  sitteplasser

 Stjørdalshallen har en tilskuerkapasitet på 2300 sitteplasser pluss alle ståplassene: – Sikkerhetsforskriftene tillater totalt 4000 tilskuere inne i hallen på et stort idrettsarrangement eller en konsert. I store håndballkamper vil hallen forvandles fra en arena med tre baner til kun én bane som da går øst-vest.

 På sidene kommer tribuneløsninger. Hallen kan på kort tid forvandles fra normalbruk til større kulturarrangement, messer eller idrettsarrangement.. Det er et stort konkurransefortrinn når vi skal kjempe om større arrangement, sier John Fornes som er veldig godt fornøyd med det som allerede er oppnådd når det gjelder arrangement:

 – Både volley og basket er meget begeistret for denne løsningen. Arrangement er allerede booket. I tillegg har Stjørdal en meget gunstig plassering i landet for å ta imot gjester utenfra. Den gir oss et fortrinn som vi måte vite å utnytte, sier han.

 

Klatreveggen

Klatreveggen er et sentralt innslag i Stjørdalshallen. Først var den tenkt inne. Vi har hatt et meget godt samarbeid med klatremiljøet i Stjørdal som nå har dannet egen klubb. De mente klatrevegg inne i hallen kunne skape problemer bl. a. med støv. Og med klatrevegg ville det ikke være mulig å gå rundt hele hallen slik vi kan nå.

Løsningen ble å flytte klatreveggen ut til egen klatrehall på østsida av hallen inn mot vrimlearealet. Det blir en veldig god løsning. Klatreveggen vil by på store utfordringer og være attraktiv for folk i alle aldre og ferdighetsnivå. Den vil skape ekstra oppmerksomhet om Stjørdalshallen, sier Alstad som er meget tilfreds med det arbeidet som utføres av de ulike fagene under ledelse av HENT:

 

Faggrupper

– Arbeidet er godt organisert og de forskjellige faggruppene har sine tidsbolker for å utføre sitt arbeid. Det fungerer meget godt, sier Alstad som allerede er meget godt kjent i hallen. Sammen med kollega Fornes har han allerede vært på mange vandringer rundt omkring i hallen ved bruk av 3D animasjonen:

 – Den er et meget godt redskap. Er det noe vi lurer på, kan vi bare ta en vandring og se oss til alle kanter. På det viset er vi allerede blitt godt kjent. Når vi vandrer blant uferdige løsninger, kan vi se for oss den ferdige løsningen.

 

 TV2 delaktig

Det gjelder blant annet installasjonene i forbindelse med TV- overføringer. TV2 har vært delaktig i planleggingen. Nå har vi en løsning der TV-bussen kommer på vestsiden og plugger seg rett på anlegget. Det betyr minimal tid til rigging og forberedelser. På den måten er Stjørdalshallen en meget attraktiv arena for effektiv TV-produksjon. Det gjelder både for idrett og konserter. Stjørdalshallen blir en meget livlig arena.

 

Stengt for trafikk

Arealene vest for Stjørdalshallen blir stengt for biltrafikk. Det er en fordel. Her er det bare nødvendig trafikk med egne tillatelser som slipper fram. Parkeringsarealene øst for hallen blir utnyttet og hovedinngangen kommer også østfra.

 

Arbeidet går fort framover: – HENT regner med at det meste av arbeidet er ferdig til jul. Tida fra nyttår til åpningen vil gå med til kontroller og tester, sier Tommy Alstad som gleder seg til den lange dagen med sprøyting av dekke:

 

– De fagansvarlige regner med at det tar 10 – 12 timer, men det er store fordeler ved å utføre arbeidet på én dag, sier Alstad.

 

Stjørdalshallen skaper et nytt Stjørdal.

 Inngangspartiet kommer under et romslig tok mot dagens inngang til Ole Vig vgs. Det blir som antydet en trapp opp til inngangen.

 

 Stjørdalshallen får et eget treningssenter i tre flater med muligheter for eksempelvis spinning, aerobic og styrketrening.

 

Et lite glimt fra gesimsen i 2. etasje som går rundt hele hallen.

Les forrige sak:
Studenthytte i Selbu

Linjeforeningen H. M. Aarhønen v/NTNU setter opp hytte ved Hersjøen i […]

Close