18 °C Stjørdal, NO
18/06/2019

Nei til Tangvella kraftverk

 

Alle prosjekta ligg på sørsida av Selbusjøen.

 

Dette melder NVE på egne hjemmesider.

 

Coop Storlien artikkelnivå

Tangvella kraftverk med overføring av Hornåa er avslått grunna stor konflikt med naturverdiar. I både Tangvella og Hornåa er det bekkeløfter av B-verdi. I elva Tangvella fins det i tillegg ei fossesprutsone av A-verdi. Det er registrert 10 raudlista artar i Tangvella, mellom anna den svært fuktkrevjande arten Fossefiltlav som er sterkt truga. 

 

Ei utbygging i eit slik verdfullt naturområde strir med retningslinjene for små vasskraftverk frå Olje- og energidepartementet. Dei negative konsekvensane står etter NVE sitt syn ikkje i forhold til auka kraftproduksjon eller andre positive effektar av ei utbygging. NVE vurderer det slik at ei utbygging av vassdraget ikkje er akseptabel i høve til allmenne interesser og gjev ikkje løyve til Tangvella kraftverk.

Les forrige sak:
alt
Hexefeber i Namsskogan

  Sommerens magiske rocketeater i Namsskogan Familiepark er spekket med musikk, […]

Close