12 °C Stjørdal, NO
07/07/2020

Nesten 16 millioner i overskudd

|| Rådmann Stig Roald Amundsen kan legge fram veldig gode økonomiske tall for Selbu kommune for 2017.||

Selbu kommune brukte betydelig mindre penger enn budsjettert i 2017. Det gir et større overskudd enn planlagt. Kommunebudsjettet i Selbu har en ramme på rett i overkant av 250 millioner kroner. I fjor brukte de 243 millioner og det gjør at rådmann Stig Roald Amundsen kan presentere et regnskap som viser nesten 16 millioner i driftsoverskudd.

Først og fremst har kommunen brukt mindre penger på tre områder, nemlig Værnesregionen, oppvekst og såkalte fellesformål.

– Selbu kommune har et positivt netto driftsresultat på 4,7 % i 2017. Anbefalt minimum fra teknisk beregningsutvalg er et positivt resultat på 1,75 %. I forslaget til handlingsregler for Selbu kommune ligger netto driftsresultat på 3,0 %, sier en godt fornøyd rådmann Stig Roald Amundsen, som også er fornøyd over utviklingen de seneste årene. Etter fire år med negativt driftsresultat de fire årene fra 2010 til og med 2013 har de fire siste årene gitt positivt netto resultat. Særlig 2016 og 2017 har gitt betydelig overskudd.

Det solide 2017-overskuddet gjør også at kommunens disposisjonsfond er større enn noen gang i Selbu. Forutsatt at hele «mindreforbruket», som er den kommunale betegnelsen på overskudd, avsettes til disposisjonsfondet vil det nå opp i 38,9 millioner kroner.

Les forrige sak:
||
Bjørn skal jakte kjærligheten på TV

Se videopresentasjonen av Bjørn Hammer: https://www.youtube.com/watch?v=uUfhvr3vByU&feature=youtu.be Sauebonden og landbruksentreprenøren Bjørn Hammer […]

Close