16 °C Stjørdal, NO
24/08/2019

Nesten 32 millioner i overskudd

Godt økonomisk resultat gir penger til helsehuset

Økonomisjef Roar Størset offentliggjorde torsdag at Stjørdal kommune fikk et overskudd på nesten 32 millioner kroner i 2018. Økonomisjef Roar Størset offentliggjorde torsdag at Stjørdal kommune fikk et overskudd på nesten 32 millioner kroner i 2018.

– God kostnadskontroll gjennom året og positive engangseffekter ga et rekordhøyt resultat for Stjørdal kommune i 2018, sier kommunens økonomisjef Roar Størset.

Statlig finansieringsprosjekt innen omsorg, høy skatteinngang, moderat lønnsoppgjør og lave finanskostnader ga et netto driftsresultat på 61 millioner og et overskudd på 31,7 millioner.

– Regnskapet for Stjørdal kommune 2018 viser en samlet omsetning på 1977 millioner kroner. Netto driftsresultat på 61 millioner og et regnskapsmessig overskudd på 32 millioner. Dette er meget gledelig med tanke på at det ble ført ekstraordinære kostnader knyttet til nye regnskapsprinsipp på 17 millioner. Positivt resultat gir økt handlingsrom fremover gjennom økt disposisjonsfond og penger til nytt helsehus, uttaler økonomisjef Roar Størset.

Regnskapsmessig overskudd er det som gjenstår etter alle vedtatte disponeringer er foretatt. Disponeringen av dette overskuddet vedtas av kommunestyret i forbindelse med regnskapssaken som behandles av kommunestyret. Rådmann Anne Kathrine Slungård går inn for at hele det regnskapsmessige overskuddet på 31,7 millioner kroner avsettes til disposisjonsfondet i forbindelse med regnskapssaken. Kommunestyret skal behandle regnskapet i sitt møte i mai.

– Resultatet er åtte millioner bedre enn det som ble forespeilet kommunestyret i oktober. Endelig effekt av lønnsoppgjør, lavere netto finanskostnader og noe høyere skatteinngang ga bedre tall for året enn tidligere signalisert. Imidlertid er det fortsatt overforbruk i driften som ikke kan salderes med engangspenger. Rådmannen er tydelig på at et overforbruk på 13,3 millioner, som ville vært 30 millioner uten SIO-prosjektet, gjør kommunen sårbar hvis inntektsforutsetningene endres, understreker økonomisjef Størset.

Største budsjettavvik er det oppvekstetaten som har med et merforbruk på 15,8 millioner kroner. Barnehagene sto for 11,9 millioner av denne summen.

Coop Storlien artikkelnivå

Kommunens investeringsutgifter i 2018 var på 232 millioner kroner. Kommunens samlede lånegjeld er på 2,5 milliarder kroner, hvorav 424 millioner er startlån til videreutlån.

Les forrige sak:
Åshild Mundal fylte lunsjen på Valentines-dagen med fin sang og pianotoner.
Valentins-lunsj med vellyd

Lunsjkonsertene i Kimen er populære

Close