8 °C Stjørdal, NO
10/07/2020

Nesten 400 oppdrag i løpet av fjoråret

Krevende år for brannmannskapene

De har opplevd et 2018 med nær 400 oppdrag og 30 prosent økning i utrykninger fra 2017. Stjørdal Brann og Redning går inn i et nytt år med oppfordring om at folk forebygger mot ulykker generelt. Fra venstre: Brannsjef Bjørn Rønning, leder forebyggende avdeling Ole Johan Kiplesund, leder beredskap Per Kristian Laugtug. Utrykningsledere Hugo Brekke, Truls Andre Larsen, Geir Haugdahl og Per Annar Holltrø. De har opplevd et 2018 med nær 400 oppdrag og 30 prosent økning i utrykninger fra 2017. Stjørdal Brann og Redning går inn i et nytt år med oppfordring om at folk forebygger mot ulykker generelt. Fra venstre: Brannsjef Bjørn Rønning, leder forebyggende avdeling Ole Johan Kiplesund, leder beredskap Per Kristian Laugtug. Utrykningsledere Hugo Brekke, Truls Andre Larsen, Geir Haugdahl og Per Annar Holltrø.

Mannskapene hos Stjørdal brann- og redningstjeneste (SBRT) Hadde nesten 400 oppdrag i løpet av fjoråret. Det er over 30 prosent flere enn året før.

De hjalp svenskene med å slokke skogbranner og i egen kommune økte antall utrykninger. Nå møter mannskapet 2019 med ønske om økt forebygging langs veier, i hus og hytter.

Det har vært et utrykningsår med nær 400 oppdrag hos Stjørdal brann- og redningstjeneste (SBRT) i 2018. Det var flere branner i kommunen enn året 2017, men ingen alvorlige dødsulykker langs veiene i kommunen. Brannsjef Bjørn Rønning og leder for beredskap Per Kristian Laugtug oppsummerer fjoråret som krevende men utviklende for stasjon og mannskap.

– Året 2018 startet med to branner på nyåret i fjor, der en av brannene i et bolighus resulterte i en dødsbrann. Vi har hatt branner i driftsbygning, en brann med store konsekvenser i terrassehusene og vi bisto med ledelse og mannskap under slokkearbeid ved skogbrannene i Jämtland og Sverige for kort å oppsummere noen få av hendelsene i 2018, sier Rønning og Laugtug.

Inn i et nytt år ser de to tilbake på et hektisk år med mye planlegging, forebyggende arbeid, drift av egen og andre stasjoner og mange utrykninger.

– Vi tror høy aktivitet i lokalsamfunnet generelt kan være faktorer som innvirker på økningen i brannutrykning. Stjørdal kommune har blitt en arrangørkommune med store samlinger av folk til arrangement og messer. Hoteller fylles opp, teltleirer og camping har økt. I dette bildet har vi med våre ressurser arbeidet forebyggende og aktivt ute i felt, sier de to. Noen av brannene har bakgrunn i elektrisk årsak, andre har andre kilder til flammer og skader. Langs veiene er det mange oppdrag ut til bilulykker. Under det kommende VM i Østersund har de økt sin beredskap.

Ny ROS-analyse

Den forrige ROS-analysen fra 2007 ble politisk vedtatt med nødvendig økning i 2008. Det er over ti år siden behovene for stasjonens mannskap og behov er analysert. Brannsjef Bjørn Rønning er opptatt av de reelle behovene løftes frem og belyser hvilke behov stasjonen vil ha de kommende årene.

– Vi utfører en viktig tjeneste for omgivelsene, vi skal tilby innbyggerne trygghet og da kreves det ressurser. Nå arbeider vi med den nye ROS-analysen som vil si mye om behovene for tilgang på ressurser blant mannskap og utstyr. Denne vil foreligge 1. juni i år. Parallelt starter vi 15.januar utdannelse av 22 nye brannkonstabler her hos oss. Disse er fra nærliggende kommuner og rekrutteres fra brannaspiranter i en skolering basert på Norges Brannskole sitt pensum.

– Med større oppdragsmengde som i 2018, er det krevende å fylle kravene?

– Med en meget oppdatert og profesjonell stab på stasjonen med utrykningsledere og øvrig mannskap hos oss har vi greid å koordinere på best mulige måte. Vi har de siste årene økt våre ansvarsområder. Den 1. mai i 2018 ble vi tillagt Selbu brann og redning med sine 16 personer. Vi arbeider med utrykningsplan i forståelse med nabokommuners baser, også ved bestilling av nytt nødvendig materiell. Av eget bilmateriell ventes ny kommandobil i år. Ny mannskapsbil leveres i 2020, og ny stigebil leveres i 2021. Generelt øker oppdragsmengdene. I fjor også med Trident Juncture-øvelsen, Landsskytterstevnet 2018 og den store speiderleiren i Lånke for å nevne noe vi har arbeidet med innen forebyggende arbeid. Vår leder forebyggende arbeid Ole Johan Kiplesund har god oversikt over behovene og koordinerer mye av dette viktige arbeidet, sier brannsjef Bjørn Rønning.

Eldre, studenter og rusbruk i søkelyset

På forebyggende avdeling er spesielt kategorien eldre senior, studenter og personer med utfordringer knyttet til rus i fokus med forebyggende arbeid.

– Vi ser en politisk vilje til at flere skal bo hjemme lenger, da må vi arbeide med forebyggende arbeid. Hos oss legges det ned mye prioriterte ressurser i dette. Blant studenter på hybel eller i leiligheter kan ansvar forebygging til en viss grad bli oppfattet uklare. Her må vi ut for å informere, sier brannsjefen.

På stasjonen arbeider utrykningslederne med kontinuerlig drift av vaktlagene og deres oppgaver.

– Hvor trykker skoen hos dere i det kommende året?

– Vi vil alltid ut fra egne ressurser holde høy beredskap. Det for oss spennende samarbeidet vi fikk oppleve med våre svenske kolleger under skogbrannene i Sverige, har gitt oss noen nye horisonter å arbeide mot. Kompetanse innenfor felles innsats med andre har gitt oss en klar styrke. Denne styrken skal vi nå bygge videre på inn i det nye året 2019. Grunnleggende for oss er å yte trygge tjenester til innbyggerne. Nå håper vi de kommende politiske vedtak vil gi brann- og redningstjenesten gode nok vilkår for fortsatt økt innsats, avslutter brannsjef Bjørn Rønning og leder beredskap, Per Kristian Laugtug.

Les forrige sak:
Slik ser det ut i Meråker Alpinsenter fredag ettermiddag. Daglig leder Arne Magnus Størseth kan bare konstatere at det ikke er mulig å holde anlegget åpent i helga. (Foto: Meråker Alpinsenter)
– Helt håpløst

Sjanseløst å holde åpent for alpinanlegget

Close