15 °C Stjørdal, NO
13/07/2020

Nettopp ute av fengsel – så ble han tatt igjen

Mann i 20-årene oppbevarte og brukte amfetamin

(Illustrasjonsfoto) (Illustrasjonsfoto)

En mann i 20-årene fra en Værnes-kommune er dømt for å ha oppbevart totalt 10,7 gram amfetamin. Han ble også dømt for å ha brukt amfetamin. Mannen ble også i fjor dømt for tilsvarende forhold. Den gangen ble dommen på ti måneders fengsel, hvorav to måneder var gjort betinget.

Det groveste tilfellet nå er oppbevaring av ni gram amfetamin som ble funnet etter at det tidligere samme døgn ble funnet 1,7 gram amfetamin i mannens bopel. Isolert sett ville dette ført til en straff på omlag 30 dagers ubetinget fengsel.

– Påtalemyndigheten har særlig vist til at siktelsen i denne saken omhandler oppbevaring og bruk av amfetamin, altså lovbrudd av samme art som er det dominerende forhold i dommen fra 2018. Videre er det vist til at forholdene i siktelsen i denne saken er begått ett år ut i prøvetiden og relativt kort tid etter løslatelse fra soning av den ubetingede delen. Påtalemyndigheten mener det klart bør markeres overfor siktede at det vil få konsekvenser å bryte prøvetiden av den betingede delen av dommen. Påtalemyndigheten har videre bemerket at siktede har fullført program mot ruspåvirket kjøring som vilkår for den betingede delen, og at dette er hensyntatt ved påtalemyndighetens forslag til straff, heter det i dommen fra Inntrøndelag tingrett.

Dommen fra tingretten denne gang lyder på 50 dagers ubetinget fengsel.

Les forrige sak:
Markerer 10 år i den største Rema-butikken

Håper å passere 100 millioner

Close