5 °C Stjørdal, NO
19/03/2019

Nok penger til ny løsning

 

-Jo, jeg ser problemet. Hvorfor har vi ellers denne samtalen? Jeg er åpen for nye forslag. Det dreier deg ikke om mangel på penger.  Så Ola Morten Teigen er på rett spor: Varmebasseng i dagens svømmehall er en mulighet.

 

Ikke treningsmuligheter for alle
Behovet for et varmebasseng i Stjørdal har lenge vært en diskusjon. I fjor skrev undertegnede om en gruppe som mistet skoletilbudet hvor de fikk gratis svømming på Trondsletten i Trondheim. Behovet for trening i varmt vann, samt behovet for ledsagere og plass til lagring av utstyr gjør at det ikke eksisterer bassengtrening i Stjørdal for denne gruppen. Flere foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner har samme utfordring. Dette er bakgrunnen for Teigens forslag.

 

Coop Storlien artikkelnivå

Angrer ikke på svar
Samme år sendte Trondsletten-gruppen et brev til ordføreren hvor de forlangte å få en løsning på problemstillingen. Gruppen har fått et skriftlig svar fra Elverum.  Han bekrefter dette, men kommenterer ikke konkrete uttalelser i brevet.
I svaret påpekes det at svømming kan gjøres på fritiden og at dagens ordning er akseptabel.

 

Kombiløsninger
– Men hva med de som faller utenfor og dermed ikke har et tilbud? Alle har rett til behandling i egen kommune. Er det ikke mer varig med en løsning for alle?
– Ingen skal nøye seg med ”nesten”. Det kan finnes flere potensielle løsninger allerede, sier Elverum.


-Tideligere har det blitt varslet kutt i omsorg .Hvordan vil du si økonomien er per i dag? Hvordan fordeles pengene?
-For det første økte vi bevilgningene til omsorg ved salderingen av budsjettet i juni. Det er også omsorg som har fått de største bevilgningene de siste årene.
Generelt vil jeg si at økonomien i kommunen er god. Vi har hatt gode driftsresultater de siste årene ,noe som har resultert i at vi har bygd opp et disposisjonsfond på bortimot 100 millioner. Det gir oss handlefrihet med tanke på å trå til med midler der det oppstår ekstra behov.
Pengene fordeles så godt vi kan etter de behov som oppstår .Rådmannen kommer med forslag ut fra de oppgaver som foreligger og vi politikere korrigerer når vi mener det er nødvendig.

 

Ikke klar over plassmangel
Underveis kommer samtalen inn på varmebassenget ved Stjørdal DMS. Ordføreren gir uttrykk for at han ikke visste at Tronsletten- guppen ikke kan benytte seg av dette tilbudet.  
Men når det er sagt: Det er jo ikke vanskelig å skjønne at det trengs ressurser og hjelpemidler, sier ordfører Johan Arnt Elverum.

 

Prioritering nå
-Kan det garanters at denne saken prioriteres og settes i verk? Hva må til for at det skal bli satt i gang noe? Du snakket om løsninger. Varmebasseng har vært et tema i mer enn ti år. Spørsmålet kommer ikke bare fra meg, men fra flere som har stått frem i avisa og ventet i lengre tid.
-Jeg mener jeg vil prioritere denne saken nå. Etter å ha hatt et svært høyt investeringsnivå i mange år har vi nå en økonomiplan der investeringsnivået trappes kraftig ned. Dette bør absolutt gi muligheter for å gjøre en slik investering som et varmebasseng er, sier Elverum.

 

Drøfte muligheter
Han mener at det gjelder å finne en løsning som bidrar til eksisterende tilbud og never Halsen og Hegra ungdomsskole.

 

-Jeg mener at det må, bygges et nytt basseng og at det ikke er riktig å utbedre eller bygge på det gamle. Så er spørsmålet hvor det skal ligge. Jeg ser at Ola Morten Teigen mener det bør ligge ved den nåværende svømmehallen. Det er mulig ,men jeg er ikke sikker. Et alternativ kan være i området nær DMS, gamle sykeheimen, der mange aktiviteter i tilknytning til den nye helsereformen blir lagt.
 Ordføreren er klar på hva som bør være neste skritt i saken- -Jeg mener det bør være riktig å spørre de framtidige brukerne og deres organisasjoner om hvor bassenget bør ligge.
 Jeg gjentar: Vi drøfter løsninger!

 

Les forrige sak:
Media «fråtser» i Utøya-tragedier

  Vi bet oss merke til at våre nasjonale aviser på […]

Close