-10 °C Stjørdal, NO
18/01/2021

Header-Bingo
SparHegra uke 03

Nølte seg fram til straksløsning

SELVSYN: Trafikksikkerhetsutvalget i Malvik på befaring rundt Hommelvik barnehage der det oppstår trafikale problemer i hente- og bringesituasjoner.

 

Det er inngangen til Hommelvik barnehage fra Reidar Jensens gate som er problemet. Der er fortauet like bredt som grinda inn til barnehagen, noe som ofte skaper trafikkfarlige situasjoner ved henting og levering av unger. Vegen ble i sin tid innsnevret da det var barneskole på nabotomta.

 

Snart et år
Barnehagen var lovt at arbeidet med trafikksikring skulle igangsettes etter sommerferien i fjor, men ennå har ingenting skjedd.
Morten Olafsen fryktet det måtte skje en ulykke før noe ble gjort.
– Dette er en av innfartsårene til Mogjalet, Folkets Hus og Motrøtunet, her er det stor trafikk og større vil den nok bli når byggingen av HOBOS (Hommelvik Bo og servicesenter) og arbeidet med Folkets Hus starter, sier han.
Siden i fjor har også kommunen kjøpt den gamle Frelsesarmeen som nå skal bli ungdomshus, hvor det heller ikke er et fullverdig fortau utenfor.
– Veien må stenges mellom 07 og 17:00 inntil en oppgradering har skjedd, krevde Olafsen fra talerstolen.

 

Vedtok igangsetting
Som svar på Olafsens interpellasjon kunne ordfører Terje Granmo referer til et møte i trafikksikkerhetsutvalget uken før. Der ble det vedtatt at inngangen fra Reidar Jensens gate skulle stenges umiddelbart og at en utbedring og omlegging av veg skulle prioriteres denne våren.
Denne stegningen hadde ennå ikke blitt gjennomført da Trafikksikkerhetsutvalget (TSU) var på befaring mandag denne uka.
Lederen av TSU, Ranveig F. Holden, beklaget i kommunestyret at saken hadde tatt så lang tid men ba rådmannen om og hasteinnkalle utvalget og styrer for barnehagen slik at saken kom i gang så raskt som mulig.
– Dette er en løsning jeg er svært godt fornøyd med, og håper det nå skjer noe i saken, sa Morten Olafsen etter kommunestyremøtet.

 

Nølende løsning
Under mandagens møte i TSU ble saken diskutert og belyst fra flere sider. Fra saksbehandlernes side var det stor usikkerhet og skepsis til å gjøre noen store og kostnadskrevende endringer nå.
– Barnehagen vet vi skal flyttes og det arbeides med en sentrumsplan for Hommelvik hvor også de trafikale forhold skal gjennomgås, sa Trygve Henriksen fra teknisk etat.
Etter befaring i området var TSU enstemmig i at noe måtte gjøres straks.
Utvalget vedtok som en straksløsning å endre på forgjengerovergangene i krysset Reidar Jensens gate og Johan Nygaardsvolds gate, før den omtalte grinda inn til barnehagen kunne stenges.
Arbeidet med å utbedre fortau og veg forbi lekeplassen kommer i gang så snart tilgjengelig utstyr er disponibelt.

Les forrige sak:
Torbjørn Tryti (til høyre), NTNU har tatt med arkitektstudenter til Selbu for å sette opp et lokalt inspirert utsiktspunkt med spektakulær utsikt over Selbusjøen.
Arkitekstudenter skaper utsiktspunkt

  Signalbygget i tre med en flott utsikt over Selbusjøen har […]

Close