21 °C Stjørdal, NO
21/05/2019

Nordmenn tar miljøferie

 

– Det er bra at landets feriekommuner både til fjells og ved sjøen hjelper turistene med å bli kvitt avfallet. Tusenvis av hyttecontainere over hele landet er satt ut for at feriefolket skal bli kvitt etterlatenskapene, men det er viktig å huske på at elektriske produkter aldri skal kastes sammen med restavfallet, sier Gunnar Murvold, administrerende direktør i returselskapet RENAS. – Slike produkter inneholder miljøgifter som må behandles på forskriftsmessig måte for at de ikke skal havne i naturen.

 

En ringerunde til noen av landets mest populære feriekommuner viser at det er ulik praksis mht. hvordan EE-avfallet behandles. Agder Renovasjon – som dekker feriebyene Arendal og Grimstad – har mange hyttecontainere stående rundt i regionen, og der blir ikke innholdet i avfallscontainerne sortert når de samles inn. Dermed går det meste av elektriske produkter i restavfallet, og miljøgiftene blir ikke forsvarlig behandlet. Heller ikke Fredrikstad på den andre siden av fjorden har ettersortering av hyttecontainerne. Fjellturistene i Trysil har det samme opplegget; ingen sortering av avfallet når det kommer inn. Men alle feriekommuner oppfordrer hyttefolket til å komme til de kommunale mottakene med utrangerte el-produkter. Mange kommuner har gjort mye for at det skal være enkelt for turistene å bli kvitt avfall som ikke skal gå i restavfallet; i Trysil er det rundt 10 «mini-stasjoner» i kommunen der man kan kildesortere.

 

Coop Storlien artikkelnivå

– De kommunale mottaksordningene er fine tilbud til de ferierende, men erfaringen viser at mange ikke benytter seg av dette. De kaster el-produktene i containerne som er ment for restavfall. Dermed oppstår det et miljøproblem når miljøgiftene ikke blir tatt hånd om, sier Gunnar Murvold, som oppfordrer feriefolket til å bruke miljøvett også når de er på ferie. – Kast aldri elektriske produkter i søppelet, ta de med hjem eller frakt de til de kommunale avfallsmottakene.

Les forrige sak:
MC veteraner i Stjørdal

  130 sykler i forskjellig aldre hadde en flott tur inn […]

Close