19 °C Stjørdal, NO
20/05/2019

Norges mest attraktive sted ?

 

Statens pris for attraktivt sted lyses nå ut for 2013. Fristen for å sende inn forslag er 26. februar.  Nord-Trøndelag fylkeskommune oppfordrer alle kommuner og innbyggere å foreslå steder i Nord-Trøndelag.

– Vi vet at det gjøres mye godt arbeid med å utvikle steder over hele fylket, og vi vet at folk som bor her er svært stolte av hjemstedet sitt. Denne prisen skal hedre dem som gjør det lille ekstra for å skape attraktive steder, og jeg vil nesten bli overrasket dersom noen er bedre enn oss i Nord-Trøndelag på dette, sier fylkesrådsleder Ingvild Kjerkol.

 

Alle kan levere inn forslag på kandidater. Forslagene må gi en kort beskrivelse av hva som gjør stedet attraktiv, og hvilke tiltak som har hatt effekt.

Coop Storlien artikkelnivå

 

Forslagsfrist er 26. februar 2013. Selve prisutdelingen vil skje i siste del av mai.

 

Formålet med kåringen er å fremheve og hedre kommuner og/eller andre aktører som har vist vilje og evne til å skape et levende og attraktivt sted å bo, arbeide, drive næring og besøke. Kåringen skal bidra til å løfte fram forbilder som kan inspirere andre til innsats. Vinneren mottar 250 000 kroner som skal gå til videre utvikling av stedet.

 

Prisen kan gis til en kommune og/eller andre aktører som har involvert offentlige, private og frivillige krefter til gjennomføring av tiltak som har ført til kvalitetsmessig og estetisk opprustning av stedet. Opprustningen har ivaretatt og videreutviklet stedets egenart på en nyskapende og bærekraftig måte, gjennom god utforming av de fysiske omgivelser. Gode planprosesser og innbyggerdeltakelse blir også lagt vekt på. Tiltakene skal ha bidratt til å øke stedets attraktivitet og folks opplevelse av trivsel, tilhørighet og stolthet for stedet.

 

– Jeg håper det kommer mange forslag fra Nord-Trøndelag og oppfordrer både kommuner, bedrifter, organisasjoner og innbyggere til å foreslå kandidater. Det bør være et mål at vi får fram alle de stedene som gjør at folk trives med bo her i fylket, sier fylkesrådsleder Ingvild Kjerkol.

Juryen, som ledes av Erling Dokk Holm, tar imot forslag fram til 26. februar, og prisvinneren kan vente seg besøk av kommunalminister Liv Signe Navarsete i slutten av mai.

Les forrige sak:
Jenter med tiltakslyst

  I 2012 var andelen jenter i søkermassen nede på kun […]

Close