12 °C Stjørdal, NO
21/09/2019

Ny aktør tilbyr privat omsorg

– Alle skal få den hjelpen de trenger når kreftene ikke lenger strekker til

Rigmor Lisøy har startet opp firmaet Hegraservice og tilbyr private omsorgstjenester. Rigmor Lisøy har startet opp firmaet Hegraservice og tilbyr private omsorgstjenester.

Rigmor Lisøy har etablert firmaet Hegraservice. Miljøterapeuten er opptatt av at alle skal få den hjelpen de trenger når kreftene ikke lenger strekker til.

Innehaveren av Hegraservice er opprinnelig fra Sørfold i Nordland, men har bodd i Hegra siden 2013. Nå ønsker Rigmor Lisøy å etablere sin egen arbeidsplass og gjøre andre menneskers liv bedre.
– Det jeg tilbyr er private omsorgstjenester og hjemmetjenester til alle som bor i Stjørdal og nabokommunene. Dette er tenkt å være et supplement til de offentlige tjenestene som eksisterer, sier Lisøy.

Allsidig bakgrunn

Rigmor Lisøy har erfaring fra jobb både i sykehus, innenfor eldreomsorgen, psykisk helsearbeid, som barnehagestyrer og fra asylmottak. I bunn og grunn for hennes tjeneste ligger hennes tanker om at mennesker skal møtes med verdighet, respekt og omsorg.
– Kontakt med andre mennesker, meningsfulle opplevelser, og trivsel er viktige faktorer for vår opplevelse av livskvalitet og helse. Vi er alle sosiale individer med behov for å bli sett, høre til og være en del av det som skjer rundt oss. En funksjonsnedsettelse bør ikke være noen hindring for å få dette til. Tvert imot kan planlegging og tilrettelegging motvirke tilfeldigheter og bidra til en bedre hverdag, sier Lisøy.

Miljøterapi

Hegraservice er åpen for mange typer oppdrag. De fleste tjenestene Lisøy tilbyr er miljøterapeutiske omsorgstjenester, og hun ramser opp:
– Jeg kan være til hjelp og støtte i vanskelige livssituasjoner, og rett og slett ei å snakke med for å etablere trygghet og trivsel. Ellers bistår jeg til personlig stell, dusj og hårrulling, eller som ledsager til butikker, lege, sykehus eller sosiale aktiviteter, eksemplifiserer Rigmor Lisøy.
Hun er veldig opptatt av de sosiale opplevelsene til sine kunder. Da kan det gjerne være naturopplevelser og turer i nærmiljøet, ledsagelse på lengre reiser eller kjøreturer.

Les forrige sak:
Kristian Heggli var åtte år og ivrig tilskuer da amfibiekjøretøyene ble testet i Molovika forrige gang. Torsdag ettermiddag skal de ut i vannet igjen. (Foto: Kjell Arnfinn Aune)
I dag skal disse tøffingene i vannet igjen

Tester amfibiekjøretøy i Molovika fra 15-tiden

Close