6 °C Stjørdal, NO
27/09/2020

Ny bane nord-sør

Stjørdals-Blink Fotball får ny bane til seriestart

DEN NYE BANEN: Stjørdals-Blink Fotball skal før årets første hjemmekamp mot Sogndal 2. påskedag 13. april bygge en helt ny bane med undervarme og tribuneanlegg som blir liggende nord-sør og starter rett i nordkanten av dagens bane. DEN NYE BANEN: Stjørdals-Blink Fotball skal før årets første hjemmekamp mot Sogndal 2. påskedag 13. april bygge en helt ny bane med undervarme og tribuneanlegg som blir liggende nord-sør og starter rett i nordkanten av dagens bane.

Stjørdals-Blink får selvskyldnergaranti fra Stjørdal kommune for lån til oppgradering av Nye Blinkbanen etter et enstemmig vedtak i formannskapet. Det skal bygges en helt ny bane med undervarme og tribuneanlegg som blir liggende nord-sør og starter rett i nordkanten av dagens bane.

Varaordfører Ole Hermod Sandvik fremmet et forslag med en mindre språklig justering i forhold til de ambisiøse planene. Forslaget ble enstemmig vedtatt i formannskapet og lyder:

«Stjørdal kommune stiller selvskyldnergaranti til Stjørdals-Blink Fotball i forbindelse med deres bane på Travbanen». Kommunedirektøren omtalte Stjørdals-Blinks bane Nye Blinkbanen».

– Med denne justeringen slipper vi å fatte et nytt garantivedtak ved flytting av banen, sier varaordfører Sandvik.

Varaordfører Sandvik fremmet også forslag om at «Stjørdal kommune tar sikkerhet for garantiansvaret ved å tinglyse pant i Stjørdals-Blink Fotball sitt baneanlegg på Travbanen tilsvarende garantibeløpet».

Saken oversendes fylkesmannen i Trøndelag for godkjenning.

Kommunedirektøren la fram saken uten krav om pant i denne omgang. Politikerne ønsket imidlertid pant.

GLEDE: Leder Helene Arnø i Stjørdals-Blink Fotball kunne fornøyd konstatere full støtte i formannskapet for planene om oppgradering av fotballanlegget på Travbanen.
GLEDE: Leder Helene Arnø i Stjørdals-Blink Fotball kunne fornøyd konstatere full støtte i formannskapet for planene om oppgradering av fotballanlegget på Travbanen.
Spill i OBOS-ligaen

Jan Inge Kaspersen (A): – Det er en glede at Stjørdals-Blink i år skal spille i OBOS-ligaen. Jeg husker et møte på Ole Vig vgs. for noen år siden med luftige tanker om framtida for fotballen. Da ble spill i OBOS-ligaen nevnt som en mulighet, men det virket langt fram i tid.

Nå står vi der. Uten en egnet egen bane måtte klubben ha leid areal andre steder. Det ville være et dårlig signal fra arrangementsbyen Stjørdal. Oppgraderingen er et stort løft for klubben. Jeg ønsker at vi kan bidra så langt som mulig. Vi må sikre dialog med klubben for å få de beste løsningene. Dette er en god sak.

Gunnar Uglem (MDG): – Jeg er enig med Jan Inge i at det er en gladsak. Men det er store beløp og store forpliktelser som klubben tar på seg.

Kommunedirektør Tore Rømo: – Vi har jobbet veldig mye med denne saken og sett på to alternativ. Begge alternativ inneholder dispensasjoner. Vi leter etter det beste alternativ for bruken av hele arealet.

Varaordfører Ole Hermod Sandvik: – Hver enkelt hjemmekamp blir et stort arrangement. Vi har tradisjon for kommunale garantier. Jeg er opptatt av arealdisponeringen i området og ber kommunedirektøren legge fram sak om dette.

Renate Bjørshol (H): – Vi skal være stolt over hva Stjørdals-Blink har oppnådd og må støtte klubben i OBOS-ligaen.

Bane nord-sør

Tore Rømo gir ordet til Bjørn Bremseth fra Etat Teknisk Drift:

– Vi har hatt møte med Stjørdals-Blink Fotball i dag. Nye Blinkbanen trengte utvidelse for å oppfylle kravene fra NFF.

Det viste seg problematisk å utvide banen med dagens beliggenhet pga. kryssende hensyn og nærhet til skogen. Derfor ble løsningen å legge en ny bane nord-sør. Vi vil forskyve banen nedover på isbanen. Dermed kan det neste vinter bli aktuelt med en isflate der dagens bane ligger i dag

Tore Rømo: – En utvidelse av dagens areal ville få konsekvenser for Sandskogan. Vi unngår problemer ved å flytte banen slik at den blir liggende nord-sør for å få en langsiktig god løsning. For øvrig jobber vi med en møbleringsplan for hele området.

Ann Inger Leirtrø (A): – Stjørdal kommune må bidra så godt som mulig i denne saken der det utføres mye verdifullt dugnads- og sponsorarbeid.

Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. Søndag kl. 18.00 holder Stjørdals-Blink Fotball årsmøte for å fatte et endelig vedtak.

Les forrige sak:
Nå er det klart hvem som blir teknisk sjef

Næverdal tar over for Rømo

Close