1 °C Stjordal, NO
28/01/2020

Ny barnehageplan på Frosta

Frosta skal  utarbeide ny barnehageplan. Det handler om hvordan Frosta kommune kan opprettholde  og videreutvikle sitt barnehagetilbud i tråd med sentrale føringer. Planen vil kunne si noe om dagens behov og si noe om fremtidens antatte utfordringer.

Målene og tiltakene nevnt i planen som gjelder for perioden 2007 – 2011 vil bli evaluert for å se om det er noe som skal videreføres. Oppvekstkommisjonens sluttrapport vil være retningsgivende også for innholdet i barnehageplanen. (Oppvekstkommisjonen; medlemmene kommer fra ulike deler av Nord-Trøndelag, og representerer et tverrsnitt av hele oppvekstområdet i fylket.)

 

Barnehageplanen skal:

· si noe om hva full barnehagedekning er på Frosta

· si noe om lokalisering av barnehagetilbudene i dag og frem i tid. Se dette i sammenheng

med rapport om barnehagenes organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet

· si noe om styrking av sammenhengen mellom barnehage og læring

· si noe om sammenhengen barnehage – SFO –skole

· si noe om kvalitetsbegrepet. Se dette i sammenheng med forskrift om rammeplan for

barnehagens innhold og oppgaver

· si noe om kompetanseutvikling

· si noe om tilskudds og regelveksforvaltning

· si noe om kommunens tilsynsoppgaver. Se dette i sammenheng med sentral rapport om

kommunens tilsyn med barnehagene

· si noe om veiledning til barnehagene

· si noe om samarbeidet mellom kommunale og private barnehager på Frosta

· si noe om samarbeid med andre samarbeidspartnere

· si noe om hvordan mål i Oppvekstkommisjonens sluttdokument kan nå.

 

Prosjektet gjennomføres i perioden april 2011 – september 2011. Innenfor denne perioden skal planen ut på høring. Prosjektets sluttprodukt vil være barnehageplan for perioden 2012 – 2014.

Les forrige sak:
Det skal ikke herske noen tvil om at Hegra får en ny barneskole på ny tomt. Her må store samfunnsansvar telle mest. Vi finner ikke noe større ansvar enn skole, sier Arbeiderpartiets gruppeleder og 1. kandidat, Joar Håve. Foto: Kjell Arnfinn Aune
– Driver rådmannen politikk?

Jeg ble meget overrasket og forundret da rådmannen la fram forslaget […]

Close