5 °C Stjørdal, NO
18/09/2021

Spar Hegra uke 37
Header-Bingo-med dato

Ny busstrasé til Trondheim:

|| Fra 18. august vil buss 310 fra Stjørdal til Fannrem bruke Strindheimtunnelen i Trondheim. Det betyr at mange busspassasjerer mister sitt direkte alternativ for stopp eller påstigning.||

Statsminister Erna Solberg åpnet Strindheimtunnelen tirsdag 24. juni med rosende ord om et av Norge mest utforende veiprosjekter: – Dette er en viktig strekning for miljøet i Trondheim, sa statsministeren.

Samferdselsministeren

Allerede søndag 22. juni var det tunnelfest hvor byens innbyggere fikk spasere gjennom tunnelen. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hadde også lagt inn en stopp på sin ferd langs E 6 mot Kirkenes for å være med på åpningen.

Tunnelen er 2,5 km lang og har to separate løp. Den er dimensjonert for 20.000 kjøretøy i døgnet. Tunnelen som går fra Nyhavna under Møllenberg og Tyholt til Strindheim, forenkler i stor grad trafikkavviklingen i Trondheim. Mange biler er forsvunnet fra overflata og får en langt raskere ferd under bakken.

Stolt prosjektleder

Prosjektleder i Statens Vegvegen, Harald Inge Johnsen, er stolt over et prosjekt som blir svært nyttig for innbyggerne ved siden av at det er en stor gave til miljøet.

Strindheimtunnelen gir bedre framkommelighet ikke minst for busstrafikken. Men nå har AtB dessverre blitt for ivrig. Vi kan lett forstå ønsket om å redusere reisetiden. Det oppnår AtB ved å bruke Strindheimtunnelen istedenfor Innherredsvegen.

Passasjergrunnlaget

Men det store problemet er imidlertid at en stor del av passasjergrunnlaget befinner seg langs Innherredsvegen. Mange som tar bussen til Trondheim går av i Innherredsvegen og før bussen kommer til Trondheim sentrum. Når 310 nå fra 18. august heller skal kjøre Strindheimtunnelen, får passasjerene ekstra problemer.

I motsatt retning fra Trondheim til Stjørdal er det få passasjerer som sitter på helt fra Dronningens gate. Det kan være noen passasjerer fra Fannrem og Orkanger som skal stå av i Innherredsvegen. De fleste passasjerene kommer på utover Innherredsvegen allerede fra brua og innover mot Buran, Rosendal, Dalen Hageby og Sirkus.

Mange Statoil-ansatte

Med den nye bussruta vil alle disse passasjerene miste sin direkte forbindelse til Stjørdal. Dette gjelder ikke minst hovedvekten av morgenens passasjerer til Stjørdal som er Statoil-ansatte.

De vil få et dårligere tilbud dersom dette tilbudet gjennomføres. På denne måten mister de Statoil-ansatte sin direkte forbindelse til arbeidsplassen, men må legge inn en ekstra tur til nærmeste holdeplass. Og ikke minst mister de den direkte forbindelsen tilbake etter jobb.

Ingen informasjon eller spørsmål

Det er ikke overraskende at AtB ønsker å benytte Strindheimtunnelen for raskere transåport, men like fullt er det tankeløst å legge en trasé utenom trafikkgrunnlaget. Passasjerer har ikke opplevd noen informasjon eller spørsmål om det nye rutetilbudet.

Hele vitsen med busstrafikk er transport nært områder der folk ferdes og bor. Lokalbussen 38 vil fortsatte kjøre den gamle traséen om Innherredsvegen, men den er for langsom til å være interessant som pendlerbuss fra Trondheim.

Alternative traséer?

Har AtB vurdert muligheten av å la noen avganger følge Strindheimtunnelen mens andre følger Innherredsvegen? Dersom dette tilbudet settes i verk, er det forventet sterke reaksjoner fra passasjerene. Dette vil være reaksjoner som helt uskyldige sjåfører å takle.

Busspassasjerer fra Stjørdal til Trondheim mangler dessverre en egen interesseforening som kan tale deres interesser. Her ser vi nettopp behovet for en slik forening.

Mange avganger fra Fosslia

Et positivt innslag i det nye rutetilbudet er alle avgangene fra Fosslia om morgenen. Første buss skal gå 05.50. Den er framme i Dronningens gt. 06.37. Videre er det avganger fra Fosslia 06.20, 06.35, 06.50 og 7.05. Fra Stjørdal stasjon er det avganger hvert kvarter mellom 06.30 og 08.00.

Billigere

Bussen er blitt et svært populært tilbud etter at Trondheim satte i verk Miljøpakken. Passasjerene kan kjøpe kort med opp til 180 dagers varighet. Jo lenger varighet, jo lavere gjennomsnittpris. Dersom du reiser til Trondheim minst en gang i uka, er det billigere å kjøpe kort enn enkeltreiser. Da vil alle turer utover den ene reisen være gratis.

Du kan kjøpe kort som koster knapt 23 kroner dagen for å reise tur/retur mellom Trondheim. Selv de aller billigste passeringene i bomringen stikker av med minst like mange penger. Det er særdeles billig å reise med buss.

Kontakt med kommunene

AtB ønsker å følge opp noen av de forhold som fremkom i evalueringsrapporten etter oppstart av AtBs rutetilbud utenfor Stor-Trondheim høsten 2013. AtB ønsker en mer formell og strukturert dialog med kommuner i forhold til endringer i rutetilbudet fremover. Her der det viktig at kommunene gjør sin del av jobben.

AtB har sendt et likelydende brev til alle berørte kommuner. AtB inviterer kommunene til å gi sin tilbakemelding på kollektivtrafikktilbudet med utgangspunkt i det som tilbys fra 18. august 2014.

Tilbakemeldinger

AtB er opptatt av å legge forholdene best mulig til rette og ber om tilbakemelding på infrastruktur av betydning kundene. Det gjelder fremkommelighet, manglende holdeplasser, sikkerhetstiltak, leskur, venterom og liknende. Leskuret ved Stjørdal stasjon er i en sørgelig forfatning helt ute av stand til å dekke behovet for ly på uværsdager.

AtB presenterer en møteplan for å styrke kontakten med kommunene. AtB understreker overfor kommunene også at det ikke kan påregnes økte rammer til drift av kollektivtrafikken i 2015. Det får betydning for tilbudet.

Tilpasse behov

AtB ber om kommunenes bidrag til å få mer ut av de midler som stilles til disposisjon, og «økte billettinntekter gjennom flere reisende som finner tilpasset sitt behov». Men da må AtB finne løsninger som er tilpasset passasjerens behov. Her er trasévalg avgjørende.

Med riktige valg vil kollektivtrafikken mellom Stjørdal og Trondheim fortsatt øke.

Les forrige sak:
|||
Klart for Tydalsfestivalen i helga

Årets utgave av festivalen ligger ikke tilbake fra de forrige med […]

Close