10 °C Stjørdal, NO
25/05/2019

Ny butikk på Sjøsiden

| |

Det er tomta som ligger helt ved den nordlige enden av Sjøsiden, på siden mot jernbanen, som nå skal selges til butikkformål.

Bra for Hommelvik

Daglig leder ved Hommelvik Sjøside, Oddstein Rygg, har i lengre tid forhandlet med aktuelle dagligvarekjeder og hvem som blir utbygger vil være klart ved årsskiftet.

– Det er flere interesserte utbyggere, men det var viktig å få på plass den nye reguleringsplanen for tomta, før vi kunne starte konkrete forhandlinger, forteller Rygg.

For beboerne og utviklingen av området er etableringen av en dagligvarebutikk et stort pluss, mener han.

Coop Storlien artikkelnivå

– Vi skal bygge og selge 400 boliger på Sjøsiden. Det ville vært tilnærmet umulig uten at det blir en butikk på området. Nå blir dette en realitet, noe som vi tror er bra både for Sjøsiden og Hommelvik som tettsted, sier Oddstein Rygg.

– Vår målsetning er at Hommelvik Sjøside skal være bra for Hommelvik, og at Hommelvik skal være bra for de som bor på Hommelvik Sjøside.  På den måten kan vi bidra med noe positivt, begge veier, sier Rygg som en kommentar til skeptikerne.

Klausul i avtale

Hommelvik Sjøside vil nok ikke tjene penger på tomtesalget. Det er boligsalget fortjenestene vil ligge, også i framtida.

– Den som kjøper og bygger ut tomta vil måtte bidra med felleskostnader til infrastruktur for området, forteller Rygg. Og det må være positivt for boligene på Sjøsiden at det kommer en dagligvarebutikk på andre siden av vegen, mener han.

– Beboerne er utelukkende positive til disse planene, forteller Oddstein Rygg, som ønsker å presisere at det dreier seg om en dagligvarebutikk, ikke et kjøpesenter.

Og at utbyggingen blir en realitet og ikke bare et oppkjøp for å hindre konkurrenter har de avklart i en eventuell kjøpekontrakt.

– Vi har lagt inn klausuler i avtalen som stiller krav til kjøper og en butikk vil senest stå ferdig sommeren 2015, forteller han.

– Denne siden av avtalen og planene har vi holdt for viktigere enn kjøpesummen, fordi vi mener det er viktig for helheten i området, sier Rygg.

Det er gitt tillatelse til et bygg på maks 1500 kvadratmeter, og det vil bli godt med parkeringsplasser og god adkomst til butikken.

Dialog om servicesenter

Utviklingen av Hommelvik Sjøside er i full gang. Nå om dagen er det stor aktivitet på tomtene for neste byggetrinn og i løpet av vinteren vil en ny bru over Homla stå ferdig.

Ved rådhuset i Hommelvik er det et skrikende behov for arealer til ulike kommunale virksomheter. Det er vedtatt at kommunen skal gå i dialog med private utbyggere for å se på mulighetene til å flytte lege, tannlege og helsestasjon ut fra rådhuset.

– Vi har vært i dialog med kommunen og har planene for et servicebygg, helt i andre enden av dagligvaretomta, ned mot elva, forklarer Oddstein Rygg.

– Der vil vi kunne sette opp et egnet bygg for de servicefunksjonene som det er behov for å flytte ut av rådhuset per i dag, sier han.

Oddstein Rygg sier dette er spennende planer og ser de i sammenheng med at det skal bygges en barnehage på tomta ved siden av.

– Får vi dette på plass, vil Hommelvik Sjøside så absolutt bli en del av Hommelvik, og Hommelvik med det bli ett større tettsted i stadig utvikling. Da må det bli både spennende og flott å bo her, mener Oddstein Rygg.

Eiendomsskatt

Malvik kommune har vedtatt å innføre eiendomsskatt på 2 promille fra 2014. Oddstein Rygg tror ikke det vil ha særlig stor innvirkning på boligsalget ved Hommelvik Sjøside.

– De fleste som kjøper leiligheter ved Sjøsiden bor allerede i Malvik og må betale eiendomsskatt likevel, sier han.

– Andelen lokale kjøpere er fortsatt på nesten 70% så e-skatten vil være en del av boutgiftene for de aller fleste fra før, forteller han.

Nabokommunen Stjørdal har ikke eiendomsskatt, men det har Trondheim.

– Vi selger svært få leiligheter til kunder som er bosatt på Stjørdal. Det er et meget lite marked for oss per dags dato, forklarer Rygg.

– Trondheim på sin side, har eiendomsskatt som er noe høyere enn den vil bli i Malvik, så vi endrer ikke strategi enda, sier han.

– Til tross for at mange er veldig opptatt av eiendomsskatt og diskusjonene går høyt, har nok innføringen av denne skatten mindre betydning for boligsalget enn hva man skulle tro, sier Oddstein Rygg.

Les forrige sak:
|
Hvordan blir boligmarkedet i år ?

- I Norge er det en lang tradisjon for å eie […]

Close