9 °C Stjørdal, NO
28/10/2021

Spar Hegra uke 43
XC60
Header-Bingo-med dato
XC90
XC40

Ny E14 vil kutte reisetiden med 11 minutter

Nye Veier vil gjerne bygge «nye» E14

Nye Veier ønsker å få E14 inn i sin portefølje og utbedre Europavegen fra Stjørdal til riksgrensen. (Arkivfoto)

Nye Veier ønsker å bygge ut og utbedre E14 mellom Stjørdal og Storlien. Løsningsforslaget vil gi en redusert kjøretid fra 56 til 45 minutter på strekningen.

Selskapet Nye Veier vil ha 18 nye veistrekninger til sin portefølje. Det kommer fram i deres uttalelse til Nasjonal Transportplan (NTP). En av de 18 er altså E14, som Nye Veier ønsker å utbedre fra Stjørdal til Meråker øst. For den siste strekningen mot riksgrensen foreslås det å beholde dagens tofelts vei.

– Optimalisering av trasé og hastighetsøkninger i nærhet til bo- og arbeidsmarkedene i Stjørdal og Meråker vil øke trafikantnytten på strekningen. På strekningen inn mot Stjørdal, hvor årlig døgntrafikk er høyest, utredes mulighetene for kapasitets- og standardheving, hovedsakelig i dagens trasé. Fra Hegra til Meråker øst legges det opp til utbedring med midtdeler og høyere fartsgrense. På grunn av kurvatur og sidebratt terreng antas det behov for tre korte tunneler på strekningen, skriver Nye Veier i sin beskrivelse av E14-prosjektet.

De foreslår å utbedre 47 kilometer av strekningslengden på 67 kilometer.

– Foreslåtte løsninger er forventet å redusere reisetiden på strekningen Stjørdal-Riksgrensen fra 56 til 45 minutter. Løsningen vil også redusere kapasitetsproblemer på delstrekningen nærmest Stjørdal og forbedre trafikksikkerheten mellom Stjørdal og Meråker øst. Tiltaket forventes å avvise noe av eksisterende lokal trafikk på strekningen som følge av færre kryss enn dagens vei, skriver Nye Veier.

Veiselskapet mener deres løsning vil gi en gjennomgående høyere standard mellom Stjørdal og Meårker enn det som ligger i den gjeldende NTP, beregnet til 3,5 milliarder.

– Nye Veier beregner løsningsforslaget til 4,2 milliarder 2020-kroner. Det vil si at løsningen i all hovedsak kan dekkes gjennom rammene angitt i gjeldende NTP, mener Nye Veier.

 

Les forrige sak:
– Frosta er ikke «friskmeldt»

Vurderer å fjerne "utreiseforbud" neste fredag

Close