21 °C Stjørdal, NO
15/07/2020

Ny E6 gjennom Tangtunnelen

Forbi området Tangen i Stjørdal legges nå E6 i en betongtunnel. Bakgrunnen er behov for å åpne opp mellom byen og fjorden. 16 000 m3 betong går med til arbeidet.

 

 Over Tangtunnelen skal det anlegges grøntområde. Det gir dermed gode muligheter for å krysse fra sentrum til fjorden. På strekningen vil ikke E6 ligge som en sperre mellom boområder og fjordområdene. Det er entreprenøren Reinertsen som bygger Tangtunnelen mellom Halsøen- krysset og Havnekrysset. Byggestart tok til i februar, og tunnelens nordende er allerede ferdig støpt. Nylig ble veitraseen over området lagt om mot vest. Dette for å gi plass til anleggsarbeid i perioden helt frem mot to ferdig støpte løp. To kjørefelt skal kunne åpnes for trafikk i tunnelen på E6 våren 2011.
Dagens nordlige tunnelåpning på Tangtunnelen. Nå bygges det sørlige løp i retning mot Halsøen-krysset.

 


Vanntett byggegrop
Byggegropen som utgjør tunnelens byggeområde skal være vanntett. Det må derfor utføres omfattende spuntarbeider. I byggetiden har naboer måttet leve med støy og rystelser.
Grunnen består også av blåleire på stedet. Betongarbeidene vil pågå frem til januar 2011. Etter dette blir det arbeid med komplettering av tunnelen med teknisk utstyr, asfaltering inne i tunnelen og oppsatt belysning. 1. september neste år skal tunnelen være ferdig. Strekningen Værnes- Havnekrysset vil være ferdigstilt ved årsskiftet 2011-2012.

Gangvei og sykkelvei
Dagens gangvei under dagens E6 fra Grustaket til Statoil-bygget er ivaretatt under byggeprosessen. Den vil derimot bli lagt om senere for å gi plass til utvidelser av anleggsområdet. Når tunnelen står ferdig, vil gang- og sykkelveien bli anlagt på oversiden av Tangtunnelen. Videre går den i opphøyd gangfelt over lokal vei fra Halsøen-krysset mot Tangen.

Tonnevis med betong
Totalt går det med 16 000 m3 betong til Tangtunnelen. Arbeidet i regi av Statens vegvesen og Reinertsen er i rute. Tangtunnelen vil stå ferdig for mottak av trafikk på E6 1.september 2011. Byggeleder for Tangtunnelen er Svein H. Aasan, og prosjektsjef er Ove Nesje.

Her sees det midlertidige veiløp forbi Tangtunnelen. Grønt er grønnsone og blå er dagens arbeidsrigg under byggingen.

Les forrige sak:
- Rivingen av Stjørdalshallen gått smertefritt. Denne uka ­kommer den nye pumpestasjonen på plass slik at vi kan avvikle den gamle, sier byggeleder Kjell A. Haukø i RG Prosjekt.
Rivingen går etter planen

- Mandag 18. oktober forsvinner de siste rester av Stjørdalshallen, sier […]

Close