19 °C Stjørdal, NO
20/05/2019

Ny framtid for operaen?

||| Det er rikelig med grunn for gode publikumsløsninger med bruk av eldre bygningsmasse.|Kommunens nyervervede område har mange bunkerser som kan brukes på forskjellige måter.||

Området finnes på kommunal grunn ikke langt borte i Håmmårsbukta. Stjørdal kommune har overtatt gamle Steinvik Lager – en naturperle. Her ligger det totalt 5000 kvm lagerplass. Dette området med 27 – 28 bunkerser vil være en fantastisk arena for opera og andre forestillinger.

Håmmårsbukta egner seg utmerket for å bygge opp et amfi. Her vil det være mulig å sette opp mange ulike oppsettinger. En av dem kan være operaen Olav Engelbrektsson som vil få et fantastisk område å utfolde seg på. Nå må operaen rigges opp og plukkes ned for hvert år – et arbeid utført av en fantastisk dugnadsgjeng. På kommunens grunn kan det bygges et permanent anlegg. Økonomisk vil det være mye å vinne med et permanent anlegg.

I dag sliter operaen med lite plass. Det største problemet er manglende publikumskapasitet. Operaen Olav Engelbrektsson har overlevd så langt på grunn av stor offentlig støtte. Med større statlige bevilgninger er Stjørdal kommune automatisk forpliktet til å øke sine bidrag selv om kommunen strengt tatt ikke har økonomi til dette. Publikumsgrunnlaget med dagens tilskuerkapasitet er alt for lite til å berge operaens økonomi.

Men dette kan endres.

En forestilling i Håmmårsbukta åpner for et helt annet og mye større publikum. Vi vet hvordan «Spelet på Stiklestad» trekker publikum i store skarer. Det skyldes fasilitetene rundt spelet. Med ny arena har også operaforestillingen «Olav Engelbrektsson» muligheter for å tiltrekke seg langt flere tilskuere – muligheter som ikke finnes i dag.

Coop Storlien artikkelnivå

Et problem med dagens forestilling på Steinvikholmen er de kummerlige forholdene for aktørene. Bunkersene er dessuten en spennende ressurs som kan brukes til utstillinger og restauranter; lokaler for aktørene. Dette kommunale området har allerede i dag en parkeringsplass som kan utvides etter behov uten begrensninger.

Norge har fått ny regjering. Vi lever med politiske endringer. Det ser vi blant annet når det gjelder tanker om størrelser på fylker og kommuner. Hvor lenge vil det offentlige i så stor grad bidra til å finansiere oppsettinger som operaen «Olav Engelbrektsson»? Skal operaen «Olav Engelbrektsson» gjøres seg totalt avhengig av offentlig støtte for å overleve? Det bør være en målsetting i større grad å stå på egne ben.

Her er det store muligheter for å få en fantastisk oppsetting i Håmmårsbukta – med utsikt til en lyssatt Steinvikholme – foregår på kommunal grunn uten andre utgifter enn til oppsetting. Det betyr at pengene utelukkende kan styres mot det kulturelle produktet. Det har til tider vært et anstrengt forhold til Riksantikvaren. Med forestilling på en ny arena vil riksantikvaren slippe å bekymre seg for operaens belastning på Steinvikholmen.

Operaen vil møte ei lys framtid på et nytt spillested.

Les forrige sak:
||
Samenes nasjonaldag

Medbroen Gårdsbarenhage er en privat barrnehage med barn i alderen 0 […]

Close