6 °C Stjørdal, NO
26/05/2019

Ny IA-avtale

Mandag inngikk Stjørdal kommune samarbeidsavtale med Arbeidslivssenteret om en ny IA-avtale som skal gi et forpliktende inkluderende arbeidsliv. Avtalen har varighet ut 2013. Foran: Rådmann Kjell Fosse og Trond Thorshaug. Bak Enhetsleder Turid Aas og Tore Stavrum. Thorshaug og Stavrum er fra NAV-Arbeidslivssenteret.

Stjørdal kommune har inngått en samarbeidende IA-avtale med ansatteorganisasjonene. Rådmannen ser på IA avtalen som en plattform der ansatte og arbeidsgiver kan skape gode resultater.

Den nye IA avtalen ble mandag underskrevet av kommunen og Arbeidslivssenteret i Nord-Trøndelag. Enhetsleder Turid Aas avdeling økonomi og personal i Stjørdal kommune sier avtalen betyr et forpliktende samarbeid der flere mål er satt for et godt arbeidsmiljø og reduksjon i sykefraværsprosent. Avtalen varer ut 2013, og bygger på prinsipper i arbeidsmiljøloven. Kommunen tar grep som avtalen viser til med ledersamlinger, opplæring av verneombud med 40-timers kurs og økt fokus på godt arbeidsmiljø.

Uavhengig av denne avtalen ser vi nå at det gjøres mye bra på området lederutvikling i kommunen. Dette tror vi vil bære frukter sammen med andre gode tiltak for et bedret arbeidsmiljø. Stjørdal er nå i en god utvikling på dette området, sier Trond Thorshaug, fungerende avdelingsdirektør ved Arbeidslivssenteret i NAV Nord-Trøndelag. Thorshaug møtte sammen med Tore Stavrum, rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter i nordfylket. Enhetsleder Turid Aas og rådmann Kjell Fosse var også representert.

Forpliktende for alle parter
IA-avtalen skal resultere i et mer inkluderende arbeidsliv. Det etableres et mer forpliktende samarbeid mellom ledere, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte i virksomheten. Avtalen skal kunne gi “avkastning” i form av redusert sykefravær og et mer inkluderende arbeidsliv.

Vi må nå påse at HMS-arbeidet følger godt med i denne avtalen, og nettopp derfor er det viktig med oppdaterte verneombud som på hver sin arbeidsplass kan bruke sin kompetanse for å oppnå gode resultater, sier Turid Aas, og viser til konkrete tiltak som kan gjøre arbeidsmiljø bedre. Dytt.no kampanjen med oppstart 4.april kan motivere til mer fysisk og sosialt samarbeid på jobb og på fritid. Aas er spent på hva Dytt-kampanjen med bruk av skritteller kan bidra til for lokalt arbeidsmiljø. Dytt.no varer til 10.juni og inneholder et konkurranseaspekt som er spennende. Rådmann Kjell Fosse har blitt forelagt 3 delmål fra ansatteorganisasjonene der den første går på redusert prosent sykefravær med 7 % innen 2012. Andre delmål er økt sysselsetting blant personer med nedsatt funksjonsevne og større arbeidsinkludering på dette området. Tredje delmål er økt yrkesaktivitet for seniorer etter fylte 50 år. På landsplan er en øning med 6 måneder målsatt i pensjonsreformen.

Coop Storlien artikkelnivå

Samlet kompetanse i godt miljø  
Rådmann Kjell Fosse i Stjørdal kommune ser viktigheten av at en samlet ansattekompetanse bidrar sammen med arbeidsgiver til et godt og motiverende arbeidsmiljø. Stjørdal kommune har i dag 1700 ansatte fordelt på ca 1150 årsverk. Beregninger viser at kommunen trenger 1000 nye ansatte i det kommende tiåret.

Vi har fokus på rekruttering, og har nettopp startet innfasing av trainee. Vi har 36 lærlinger fordelt med 20 på helsefag. Ungdomspatruljen, partnerskapsavtale med Ole Vig videregående skole og større fokus på integrering av nye landsmenn er andre områder vi har høy fokus på forteller Kjell Fosse, som selv underviser hos voksenopplæringen. Enhetsleder Turid Aas har god tro på at den nyinngåtte avtalen vil resultere i et styrket arbeidsmiljø i Stjørdal kommune.

Les forrige sak:
Mye snø på hyttetakene

  Snøen som pynter opp hyttetaket ditt kan få det til […]

Close