15 °C Stjørdal, NO
25/08/2019

Ny komitestruktur i Stjørdal

 

 

 

 

 

Coop Storlien artikkelnivå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I neste periode skal det bare bli to politiske komitéer i Stjørdal bestående av 11 medlemmer i tillegg til formannskapet. Det blir komité Levekår og Komité Plan og Miljø.


Det foreslår et utvalg som formannskapet satte ned i november. Utvalget som består av varaordfører Ole Myrbekk (H), Inger Vikan Svee (Sp) og Joar Håve (A) legger fram et enstemmig forslag.

Komité Oppvekst og komité omsorg slås sammen til komité levekår som også for kultursaker. Komité plan skal igjen arbeide med miljøsaker og får betegnelser Komité plan og miljø. Det legges opp til gjennomgående representasjon. Komiteledere og nestledere skal ikke være faste ledere av formannskapet. I dag er Håkon Alstadheim (V) både medlem av formannskapet og leder av komité oppvekst. .

Forslaget skal presenteres for komitéer og partier. – Vi håper på et positivt vedtak i kommunestyrets møte i mai, sier Ole Myrbekk.

Joar Håve: Med denne modellen blir det mer interessang å være politiker i Stjørdal kommune med flere tverrprioriteringer. Det er viktig for rekrutteringen.

Inger Vikan Svee: – Det må ikke bli en sovepute at vi slår sammen komitéene. Det er viktig at vi får fram enda flere saker.

Ole Myrbekk: – Det kan bli gode diskusjoner i komiténe.

Utvalget legger også fram en oversikt som viser at antall politiske saker til behandling og antall politiske møter er kraftig redusert i de siste to årene.

Les forrige sak:
Foto - Planarbeid Husbyjordet - Stjørdal kommune
Åpent møte om Husbyjordet

Sideinnhold Stjørdal kommune inviterer til åpent møte om planarbeidet onsdag 9.mars […]

Close