12 °C Stjørdal, NO
26/06/2019

Ny leder tirsdag

KLAR FOR VALGTRILLER: - Jeg har ledet Stjørdal Arbeiderparti nesten halvparten av tida siden jeg flyttet til Stjørdal i 1999. Nå kommer en ny leder på plass under årsmøtet kommende tirsdag. Det blir et spennende valg til høsten – mye mer spennende enn høyresida liker å tro, sier Torger Størseth.

 

Det betyr at Torger Størseth har vært leder i Stjørdal Ap halvparten av tida han har bodd her: – Det vil alltid skje noen ting i Stjørdal – hele tida. Da er det artig å være med. Derfor er det synd at kommunen har for dårlig økonomi. Men det kan gjøres noe med. Det er imidlertid ikke bra med den blokkdannelsen vi opplever i Stjørdal kommunestyre. Det er for mye blokktendenser og blokkavstemninger til at de folkevalgte fungerer som et politisk verksted.

 

– Hva skyldes det?

– Det har sammenheng med kulturhussaken. Den har ligget som en mare over det politiske livet i Stjørdal. Personlig har jeg hele tida vært og er grunnleggende for kulturhus. Men vi kan ikke bruke ubegrenset med penger. Derfor stusser jeg over at de yngre politikerne ikke reagerer når de ser hva som skjer med Rock City i Namsos – et prosjekt ut av kontroll. Jeg frykter de politiske konsekvensene av at flertallet satser så stort. Det er synd at denne saken skal prege lokalpolitikken så mye.

Coop Storlien artikkelnivå

 

– Er det noe spesielt du savner?

Ja, Ap ønsker mer konsensus om å øke det kommunale inntektsgrunnlaget. Det er synd at vi ikke har fått til en løsning for sykehjem. Det vil vi kjempe videre for.

 

Store motorer

Stjørdal nyter godt av store motorer som Statoil, Aibel, Avinor og andre som alle har virksomhet i hjertet av Stjørdal. Jeg er utviklingsoptimist. Vi må se nytten av slike kraftsentrum. Jeg var som folkevalgt med på Snehvit-utbyggingen i Hammerfest. Norge må bruke ressursene olje og gass til beste for utviklingen i landet. Derfor støtter jeg konsekvensutredning utenfor Lofoten, sier Torger Størseth og omtaler seg selv som «gammel kraftsosialist fra Neadalen»:

 

Utnytte potensialet

– Det setter sine spor. De rike naturressursene gir Norge enorme muligheter. Derfor er Norge blitt en fløteskorpe i internasjonal økonomi. Skatt er en forsikring for at vi har et godt fellesskapssamfunn med fellestilbud i offentlige sektor. Her har Stjørdal et potensiale som ikke er utnyttet. Jeg var med i lokalpolitikken i Hammerfest som henter 150 mill. kr. fra virksomheten på Melkøya hvert år.

 

Det skjer gjennom skatt på næringseiendom. Samtidig er det innført boligskatt med høyt bunnfradrag. Det er for dårlig at Stjørdal ennå ikke har innført eiendomsskatt for næring. Jeg er sikker på at bedriftene ønsker bedre helsestell, skolevesen og barnehager. Det er helt avgjørende innsatsfaktorer for å rekruttere kompetansearbeidskraft som bedriftene blir mer og mer avhengige av.

 

– Hvordan opplevde du en ny nasjonal valgseier i 2009 etter seieren i 2005?

– Kjempemessig! Dessuten var jeg med på en valgseier i Stjørdal i 2011 med 43,5 % av stemmene for Ap – en storartet oppslutning som er noe av det morsomste jeg har opplevd. Etter to rødgrønne seire ved Stortingsvalg ville det være unikt å oppleve en ny triumf. I følge dagens målinger er det langt fram, men i politikken er alt mulig og forhold forandrer seg raskt. Store velgergrupper venter helt til slutten med å bestemme seg. Hva er avgjørende på det tidspunktet? Jens Stoltenberg kan fortsette som statsminister i Norge.

 

– Hvor kan de rødgrønne hente mer politisk støtte?

– Personlig skulle jeg ønsket et nærmere forhold til Venstre og Kristelig Folkeparti som på mange områder har en sammenfallende politikk. Jeg har alltid ment at Ap skulle samarbeide bedre med disse to partiene. Det kan være sprikende holdninger mellom KrF og SV på noen felter. Men politikkens natur er å finne kompromisser som ikke går ut over prinsipper. Et så stort parti som Ap må være et parti med flere meninger. Slik skal det være. Blokksystemet er så negativt. Jeg hadde ønsket løsninger på tvers av blokker i større grad.

 

 Det morsomste de siste årene er at de 6 lokallagene har blomstret opp og AUF har kommet så sterkt etter valgresultatet i 2011. Vi har stor innflytelse i Nord-Trøndelag. Stjørdal Arbeiderparti er veldig glad for Ingvild Kjerkol er nominert på topp i Nord-Trøndelag foran Stortingsvalget. Vi har Jan Inge Kaspersen på 6. plass. Begge er aktive i fylkestinget. Det betyr at vi markerer oss sterkt på fylkesplan. Vi har fått ei sterk og aktiv kommunestyregruppe. Den gode oppslutningen tyder på at velgerne må ha oppfattet oss som gode talsmenn.

 

– Hva synes du om det politiske klimaet nasjonalt?

– Jeg kan ikke skjønne at de andre politiske partiene vil gi Frp så stor gjennomslag på politikken i Norge. Frp har i forhold til sin oppslutning hatt for stor innflytelse på lokalpolitikken i Stjørdal. Blokktenkningen gir Frp for stort gjennomslag. Jeg mener det er viktig at Frp ikke får for stor innflytelse.

 

Det er spennende å bo på et sted som Stjørdal der ting utvikler seg. Næring og aktivitet suges til Stjørdal av våre motorer. Det gir gode muligheter for utvikling. Selv om jordbruket har utfordringer, er det likevel gode utviklingsmuligheter i Stjørdal.

 

– Hvordan opplever du budsjettsituasjonen i Stjørdal?

– Nå ber du meg skifte hatt. Jeg skal gjøre det et øyeblikk. Det er hele tida en utfordring med budsjettet. Det var litt bedre noen år etter årtusenskiftet, men siden har det vært hardt arbeid for å få endene til å møtes og skape gode resultater. Men jeg har det bra som rektor i en utfordrende, men givende jobb.

 

Størseth kom til en skole som trengte utbedringer i 1999. Etter en effektiv politisk behandling i 2005 der Sp søkte støtte fra Ap, kunne arbeidet med rehabilitering starte. Det var klart for nyåpning av Halsen U i 2007: – Da fikk vi landets billigste nyrenoverte skole til en kostnad av 13.000 kr pr. kvadrat. 

 

– Hva er rektorens viktigste oppgave?

 

– Den viktigste jobben jeg gjør er å tilsette folk som kan skape et godt læringsmiljø for ungdommen. Jeg er stolt av personalet på Halsen ungdomsskole og den jobben de utfører.

 

Mellomtittel: Martin Kolberg 1. mai

 

– Hvilken nyhet kan du servere avslutningsvis?

– Da går vi fram til 1. mai og årets hovedtaler i Stjørdal og Hommelvik som ser ut til å kunne bli Martin Kolberg. Han er parlamentarisk nestleder i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Kolberg kjenner jeg fra førstegangstjenesten og ser fram til 1. mai, sier Torger Størseth som trekker seg som leder for Stjørdal Arbeiderparti på årsmøtet tirsdag 26. februar.

 

 

Les forrige sak:
F.v: Viggo Olsen, den reddede Olaug Sørmo Olsen og redderen Frode Sonflå med diplomet fra Carnegies Heltefond.
Tildelt pris fra Carnegies Heltefond

  I begrunnelsen for tildelingen sier styret i Carnegies Heltefond følgende: […]

Close