20 °C Stjørdal, NO
23/07/2019

Ny stilling legges på is

Ingen søkte på jobben som næringskonsulent i Meråker

Sektorsjef for kommunal utvikling, Torhild Saltvik Aarbergsbotten har sagt opp sin stilling i Meråker kommune. Sektorsjef for kommunal utvikling, Torhild Saltvik Aarbergsbotten har sagt opp sin stilling i Meråker kommune.

Politikerne i Meråker la ned Merut og opprettet en ny stilling som næringskonsulent i kommunen. Ingen søkte på denne jobben, som nå legges på is.

Sektorsjefen for kommunal utvikling i Meråker, Torhild Saltvik Aarbergsbotten, har lagt en sak på politikernes bord om organisering av næringsarbeidet i kommunen. Hun foreslår at det først legges fram en sak om reiselivsarbeidet i bygda og deretter en sak om organiseringen av det totale næringsarbeidet.

LES OGSÅ: Ingen vil bli næringskonsulent

1. mai i år ble Meråker Utvikling (Merut) lagt ned og næringsarbeidet lagt til sektor for kommunal utvikling i kommunen. Da var det en forutsetning at det skulle opprettes en stilling som næringskonsulent. Stillingen ble lyst ut, men ingen søkte på den. I kjølvannet av Merut-nedleggingen fulgte det også med noen økonomiske forpliktelsene, og i Aarbergsbottens sak til formannskapet viser det seg at det er avtaler til en totalsum på 769.000 som ligger inne som forpliktelser. Da blir det lite igjen av totalrammen på 1.080.000 kroner til det samlede næringsarbeidet i Meråker.

– Av dette finner rådmannen at den økonomiske rammen vil bli svært knapp om en i tillegg skal ansette en næringskonsulent i 100 % stilling, slik som tidligere vedtatt. En stilling som næringskonsulent må finansieres over de ordinære driftsmidler i tillegg til kraftfondsmidler, skriver Aarbergsbotten som i sin innstilling til politikerne foreslår at en eventuell ny fast stilling tas inn som en del av arbeidet med budsjett og økonomisjefen. Dette mener sektorsjefen er en gunstig løsning for kommunen.

– For at Meråker kommune skal kunne på en best mulig måte kunne legge til rette for næringsutvikling i kommunen, vil en ha behov for å kjøpe en god del tjenester i tillegg til å løse oppgaver i samarbeid med andre. Utviklingen i næringslivet og i samfunnet generelt vet vi kan snu veldig fort. Derfor vil det være viktig å ha fleksibilitet til å kunne løse oppgaver på en rask og mest mulig effektiv måte når behovet dukker opp. Det vil en ikke ha om en binder opp hoveddelen av den økonomiske rammen til lønnsmidler, mener sektorsjef Torhild Saltvik Aarbergsbotten.

Coop Storlien artikkelnivå

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Flere reisende ved Værnes i sommer

Størst vekst mellom Oslo og Værnes

Close