13 °C Stjørdal, NO
25/06/2019

Ny turbok med setervoller

Presenterer 21 setervoller og turmål

En helt ny turbok om setrene på Forbordsfjellet, Holfjellet og i Langstein er ute for salg. Skatval Historielag er utgiver. Hele 21 spennende turmål til setervoller med historisk forankring kan nå besøkes. Leder Jan Mæresmo har med Grethe Hegge, Thorbjørn Aasvang og Sissel Hammer i komiteen. En helt ny turbok om setrene på Forbordsfjellet, Holfjellet og i Langstein er ute for salg. Skatval Historielag er utgiver. Hele 21 spennende turmål til setervoller med historisk forankring kan nå besøkes. Leder Jan Mæresmo har med Grethe Hegge, Thorbjørn Aasvang og Sissel Hammer i komiteen.

Skatval Historielag er ute med en helt ny turbok hvor setervoller på Forbordsfjellet, Holfjellet og i Langstein er avbildet og omtalt. Til sammen 21 setervoller er inndelt i tre områder. Dette er flotte turmål nord i Stjørdal kommune.

Den rykende ferske turboka på 48 sider tilbyr mye lokal kulturhistorie. De fleste vollene som omtales er restaurert, eller de er oppført etter at de gamle gjerne laftede setrene og vollene har forfalt med tiden. Tufter og tomter har uansett gitt mulighet til å opprettholde noen av de gamle setervollene, og nå foreligger 21 av disse i bokform som attraktive turmål. Leder i Skatval Historielag, Jan Mæresmo har sammen med Thorbjørn Aasvang, Grethe Hegge, Sissel Hammer og Melvin Mølnås funnet frem til disse setervollene og en flott turbok legges nå ut for salg.

– Det har vært et stort arbeid først å kartlegge alle lokaliteter, så har vi satt opp stedsanvisere med havn på setervollene langs stier. Fra tidligere er det oppsatt navneskilt på de fleste setervoller vi omtaler, forklarer Jan Mæresmo. Gå-tider opp til vollene er angitt i boken. Hver lokalitet er omtalt, avbildet og vist på detaljerte kart. Målet er å få familier og folk ut på tur til de gamle setrene.

Inne i hver bok som nå legges ut for salg, finner turgåeren et skjema der alle lokaliteter er oppført.

– Nå håper vi mange vil ta turen til disse gamle setervollene og fyller ut skjema for hver plass man besøker. Utfylt skjema leveres historielaget i løpet av oktober måned. Da trekker vi ut vinnere som får fine premier, sier komiteen bak produktet. Grethe Hegge har ansvar for utforming av heftet med bilder tatt i hovedsak av Mæresmo av de små husene med historisk bakgrunn. Vi nevner setervoller som Rangelåsen, Rammeldalsvollen, Bergsetra, Steindalsvollen, Forbordsvollen, Hønbuvollen, Valstad vollen og Holvollen. Svartåsvollen og Damlivollen ligger inne på grensa i Åsen.

– Er det fine turmål med flott utsikt vi kan oppleve på slike turmål?

Coop Storlien artikkelnivå

– Turmål nummer 18, Hølsetra rett opp for Langstein har flott utsikt ute på berget. Det er flere andre med vakre omgivelser, så her starter en vakker og spennende reise. Vi oppfordrer gjerne den som kjøper turboka å oppsøke de fleste av de historiske stedene. Vi håper rett og slett på stor deltakelse, sier Jan Mæresmo som også fremhever helsegevinstene med turer i naturen.

– Boken og turmålene byr på en god porsjon lokalhistorie også?

– Disse setervollene har alle hatt sine viktige bruksperioder. Noen er veldig gamle, andre trolig fra tidlig 1800-tallet. De siste var i drift opp mot 1920-30- tallet. Det var gjerne etter at meieriene ble etablert i de gamle kommunesentre i Stjørdal at setring på fjellet i stor grad falt bort, forklarer komiteen bak boken. Mange gårder på Skatval og i Langstein gikk om våren med buskap, som ku, gris og ungdyr opp til setervollene. Det gjerne slitsomme arbeidet hos budeie og taus på setra er historie. Boken og turene ut på setervollene kan friske litt opp i akkurat denne viktige kulturhistoriske aktiviteten som den gang var viktig. Salg av boken om setervoller og turforslag skjer på Landbrukslaget på Skatval, Ark Bokhandel på Torgkvartalet og direkte fra Skatval Historielag. For interesserte blir det også Armfeldtmarsj fra Langstein kai 25.august langs den gamle kongevei mot Skatval kirke. Det er planer om vardebrenning i Armfeldts tidsspor 8.september på Forbordsfjellet i samarbeid med flere historielag.

Les forrige sak:
GLADE KUNSTNERE: - Livet med kunst gir oss fortsatt stor glede i hverdagen, sier Halldis Sagmo t.v. og Heidrun Kringen.
Utstilling fra to gjeve damer og en kar

Årets sommerutstilling på festningen er på plass

Close