6 °C Stjørdal, NO
23/09/2020

Nybygg for 33 millioner gir 30 nye elevplasser

Fylkestinget sa ja til oppgradering ved Ole Vig videregående skole

Kari Anita Furunes fra Senterpartiet og Meråker leder det politiske arbeidet med videregående skoler i Trøndelag. Her sammen med lærer Thomas Fossen ved Ole Vig videregående skoles avdeling på Sutterøy. Nå får Fossen og hans kolleger og elever nytt bygg til 33 millioner kroner. (Foto: Ole Vig videregående skole)

Fylkestinget har sagt ja til å bruke 33,5 millioner kroner ved Ole Vig videregående skoles avdeling på Sutterøy. Nybygget gir også grunnlag for å øke antall elevplasser med 30.

– Dette er virkelig en gladsak. Både fordi det viser en satsing på Sutterøy-avdelingen som skolested og en satsing på anleggsfagene og transport og logistikk, sier Ragnhild Moe. Hun er leder for Sutterøy-avdelingen ved Ole Vig videregående skole.

Imponert politisk leder

Kari Anita Furunes (Sp) fra Meråker er leder for hovedutvalg for utdanning i Trøndelag fylke og gleder seg med avdelingslederen ved Ole Vig.

– Jeg er veldig glad for at vi i fylkestinget fikk vedtatt å bygge ny hall. Det er økende etterspørsel etter fagarbeidere og denne investeringen gir muligheter til å ta inn flere elever både på linjen for anleggsteknikk og transport- og logistikkfaget, sier Furunes.

Hun var selv og besøkte Ole Vigs avdeling på Sutterøy for nøyaktig en måned siden. Det besøket gjorde henne enda tryggere på at dette er en god investering.

– Vi må ha nok, og gode nok, lokaler slik at de kan ta inn flere elever. På Sutterøy møtte jeg kjempedyktige ansatte, så det kjennes rett og godt å kunne investere på en plass som dette, sier Kari Anita Furunes.

30 nye plasser

De 33,5 millionene skal brukes til å bygge nye lokaler. Disse skal erstatte en stålhall som er i dårlig teknisk tilstand på Sutterøy og en midlertidig plasthall ved hovedskolen i Stjørdal sentrum. Opprinnelig ble det utlyst en anbudskonkurranse som omfattet erstatning av dagens lokaler, med en opsjon som kunne øke den samlede elevkapasiteten med 30 plasser. Nå velger fylkestinget å utløse denne opsjonen.

– Dette betyr at vi kan opprette en ny klasse i anleggsteknikk og en ny klasse i transport og logistikk, totalt 30 nye elevplasser, sier Ragnhild Moe. I dag har skolen 30 elever ved anleggsteknikk og 18 ved transport og logistikk. På Sutterøy har skolen også en landslinje for yrkessjåfører.

Attraktive elever

Begge VG2-linjene på Sutterøy er populære, og ved anleggsteknikk har det vært dobbelt så mange søkere som plasser de seneste årene. Elevene som gjennomfører VG2 anleggsteknikk kan gå videre med lærlingeperiode i mange retninger. Moe ramser opp:

– Asfatlfag, fjell- og bergfag, anleggsmaskinførerfaget, veg- og anleggsfaget, byggdrifterfaget, anleggsrørlegger eller brønnborrer. De som går transport og logistikk kan bli lærlinger i yrkessjåførfaget eller logistikkfaget. Fra og med neste år kan de også gå kranfaget, sier Ragnhild Moe.

Bare tre videregående skoler i Trøndelag kan tilby VG2 i anleggsteknikk. I tillegg til Ole Vig er det i Gauldal og Åfjord. Transport og logistikk finnes ved Tiller, Meldal, Røros og Ole Vig.

– Disse elevene er veldig attraktive elever. Det er ikke bare lokale entreprenører som er ute etter disse som framtidig arbeidskraft, men også riksentreprenører. I forbindelse med all veibygging som skal foregå i regionen framover vil de iallfall ikke bli mindre attraktive, mener Ragnhild Moe.

Nybygget ved Ole Vigs avdeling på Sutterøy skal stå ferdig til neste skoleår.

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
E6 var stengt etter dødsulykke

Sjåfør påkjørt i forbindelse med punktering

Close